Dimensioneringsplan 2021-2025

Sundhedsstyrelsen sigter på at have et nyt udkast til dimensioneringsplan klar den 16. juni. Anæstesiologi fastholder foreslået udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb.

Sundhedsstyrelsen sigter på at have et nyt udkast til dimensioneringsplan klar til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16. juni, evt. med et udkast klar allerede til drøftelse i prognose- og dimensioneringsudvalget på møde den 20. maj.

I den forbindelse gør vi fra DASAIMs side opmærksom på, at vi fastholder vores oprindelige svar til SST, dvs. at vi på landsplan ønsker en øgning fra 54 til 60 stillinger pr. år, svarende til en øgning på over 10%. Anæstesiologien foreslås således udvidet med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb. Der ønskes udvidelse med 2 forløb i Region Nord og 4 forløb i Region Øst.

Høringssvaret er vedhæftet.

34 KB Høringssvar - Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin