DASAIM skal have ny formand

Vil du være med til at tegne profilen for DASAIM?

Selskabets bestyrelse opfordrer alle interesserede til at melde sig som formandskandidat.

DASAIMs formand bør efter bestyrelsens opfattelse besidde følgende:

  • gode lederegenskaber
  • visioner og ambitioner for specialets fremtid
  • politisk tæft
  • faglig bredde og erfaring
  • interesse for forskning, udvikling og uddannelse

Kandidater opfordres til at sende en beskrivelse (max. ½ A4-side) af kvalifikationer og visioner for spe­cialet til bestyrelsen.

Beskrivelsen sendes til sekretariat@dasaim.dk snarest muligt, således at vi kan annoncere dit kandidatur via hjemmesiden i god tid inden gene­ralforsamlingen.

Vi håber på, at rigtig mange vil være interesserede og valget finder sted på selskabets generalforsamling torsdag d. 9. november 2017.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse