DASAIM skal have ny formand

For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet har generalforsamlingen godkendt at udvide bestyrelsen med en kommende formand ét år før den afgående formand træder ud af bestyrelsen.

Joachim Hoffmann-Petersens formandskab løber til november 2021 og vi skal derfor have valgt Joachims efterfølger, der vil indgå i bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen 13. november 2020.

Vil du være med til at tegne profilen for DASAIM?

Selskabets bestyrelse opfordrer alle interesserede til at melde sig som formandskandidat.

DASAIMs formand bør efter bestyrelsens opfattelse besidde følgende:

  • gode lederegenskaber
  • visioner og ambitioner for specialets fremtid
  • politisk tæft
  • faglig bredde og erfaring
  • interesse for forskning, udvikling og uddannelse
  • mod på pressehåndtering

Kandidater opfordres til at sende en beskrivelse (max. ½ A4-side) af kvalifikationer og visioner for spe­cialet til bestyrelsen.

Beskrivelsen sendes til sekretariat@dasaim.dk snarest muligt således, at vi kan annoncere dit kandidatur via hjemmesiden i god tid inden gene­ralforsamlingen.

Vi håber på, at rigtig mange vil være interesserede og valget finder sted på selskabets generalforsamling fredag d. 13. november 2020.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse