Ansættelsen af præ-KBU læger til varetagelse af anæstesiopgaver

Varetagelsen af patientsikker anæstesi er en specialiseret opgave.

attention_råber

DASAIMs Uddannelsesudvalg (DUU) forholder sig til ansættelsen af præ-KBU læger til varetagelse af anæstesiopgaver:

Varetagelsen af patientsikker anæstesi er en specialiseret opgave, der kræver grundig og struktureret oplæring og supervision. Dette gælder for alle involverede faggrupper, læger og sygeplejersker. DASAIMs Uddannelsesudvalg anbefaler kraftigt at der holdes fast i de etablerede porteføljer og målbeskrivelser, som sikrer både uddannelsesmæssig kvalitet og patientsikre forløb.