E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – e-mail: charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Emneredaktør: Christian Sigvald Langfrits – e-mail: christian.langfrits@ps.rm.dk

En ny blok-teknik til blokade af plexus brachialis til skulderkirurgi

En nerveblokade af plexus brachialis i skalener porten er ”Golden standard” til analgesi og anæstesi til skulderkirurgi med større postoperativt smertebillede. En af de større komplikationer til dette nerveblok er anæstesering af den ipsilateralle n. phrenicus og heraf parese af ipsilateral diaphragma muskel. Hos lungeraske patienter vil denne komplikation ikke nødvendigvis være af klinisk betydning, hvorimod det kan resultere i respirations insufficiens hos i forvejen lungesyge patienter.

Jeg har i tidligere E-journal Club´en bragt en blok-teknik til at undgå spredning til n. phrenicus; superior trunk block beskrevet af Toronto-gruppen i Canada. I rækken af beskrevne teknikker er der dette bud (1) (se referencen) fra et cadaver studie udført i et UK/spanien samarbejde.

Formålet med studiet er at udvikle en teknik til at undgå spredning af lokal anæstesi til n. phrenicus.

På kadaver indsprøjtes 5 ml injektat i delingsstedet for anterior og posterior del af den øvre truncus i plexus brachialis inden afgangen af n supraskapularis fra plexus brachialis. Der ses herved fin spredning til den anteriore- og posterior del af øverste truncus og ingen spredning til n. phrenicus.

Dette studie er en beskrivelse af en ny teknik, hvor fremtidige kliniske studier naturligvis skal vise om der ses klinisk spredning til n. phrenicus. Ydermere vil et lavere volumen kræve et højere lokalanæstetika-koncentration for at bevare blokadens virkningsvarighed. For nuværende er blokaden fortsat relativ kontraindiceret til patienter med lavt respiratorisk funktion og man bør udvise varsomhed i denne patientgruppe. Det bliver spændende at følge udviklingen i denne blok-teknik om der kan komme en evidens for at anvende blokade-teknikken med stor sikkerhed for patienter med lungesygdomme.

Charlotte Runge
Emneredaktør

Reference

1 – Campoy et al; “Upper trunk block for shoulder analgesia with potential phrenic nerve sparing: a preliminary anatomical report”; Reg Anesth Pain Med 2019, Epub ahead of print
Pubmed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31118281
PMID: 31118281

263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation
119 KB 11 Glukokortikoider
86 KB 12 Popliteal Plexus
186 KB 13 Kroniske postoperative smerter
188 KB 14 Lidokain vs epidural
78 KB 15 Catastrophizing pain
79 KB 16 Opioider og kroniske smerter
109 KB 17 Er methadon og ketamin en god cocktail mod neuropatiske smerter
110 KB 18 S-Ketamin
158 KB 19 Low dose naltexon
153 KB 20 Uppertrunk