Udvalget for regional anæstesi

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2015) 

Pia Jæger (formand) (2015)

Michael Due Nielsen (2015)

Claus Bredahl (2015)

Thomas Fichtner Bendtsen (2015)

Henrik Roland Jensen (2015)

Kai Lange (2015)

216 KB Kommissorium_RAU