Forskningsudvalget

Forskningsudvalget rådgiver DASAIMs Bestyrelsen om forskningsspørgsmål og uddeler midlerne fra DASAIMs forskningsinitiativ.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2006). Nuværende medlemmer er:

Lars S. Rasmussen (2016)

Nils Bjerregaard (2012)

Claus Andersen (2012)

Lone Nikolajsen (2016)

Ann Møller (2014)

Anne Tøttrup Klith (bestyrelsens repræsentant)

Rune Sort (bestyrelsens repræsentant)

95 KB Forskningsudvalget kommissorium 2018