Organisation

DASAIMs bestyrelse består af formanden, kassereren og redaktøren samt udvalgsformændene fra intensivudvalget, børneanæstesiudvalget, thoraxanæstesiudvalget, obstetrisk anæstesiudvalg, uddannelsesudvalget, neuroanæstesiudvalget, anæstesiudvalget, smerteudvalget og præhospitaludvalget. Endvidere to repræsentanter fra FYA og i 2014 blev en repræsentant fra DAO valgt ind i bestyrelsen.

Alle vælges på generalforsamlingen og arbejder efter kommissorium udarbejdet af det enkelte udvalg og derefter godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt, hvoraf det ene af møderne foregår som internatmøde.

39 KB Vedtægter DASAIM 17 nov 2022
205 KB Strategiplan for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
203 KB Persondatapolitik DASAIM
274 KB Vejledning for refusion af udgifter
98 KB Afregningsformular_2023