Udvalg for Intensiv Medicins indlæg på Årsmødet 2014

Intensivudvalgets indlæg på Årsmødet 2014

Intensiv udvalget har i år planlagt 5 sessioner. Emnerne spænder bredt inden for det intensive fagområde.

Igen i år har vi fået lov at holde 2 spændende sessioner lørdag formiddag. Nedenfor kan læses en præsentation af de indlæg og foredragsholdere .

Extracorporal carbondioxide removal. What is it, how is it done and does i work ?

v/ Simon Finnley

Antallet af apparater på markedet til CO2-fjernelse er i stigning. Det er dog stadig uvist, hvordan vi skal anvende disse, og hvilke patienter det kan gavne. Kan f.eks. KOL patienter have gavn af dette mhp at undgå respiratorbehandling

I år er det lykkedes os engagere Simon Finnley fra Royal Brompton Hospital i London. Han er leder af hospitalets ECMO service.

Link til hospitalets præsentation findes her

2.  Jura på Intensiv v/ Anna Murphy 

På grund af den helt overvældende interesse for vi oplevede sidste år og den mængde af ubesvarede spørgsmål der stod tilbage efter indlægget har vi valgt igen i år at invitere Anna Murphy til at tale om juridiske problemstillingen omkring patienter på intensiv.

Præsentation af Anna Murphy v / Nanna Reiter:

Som jurist har Anna Murphy en fortid i det tidligere Patientklagenævn (nuværende Patientombud).Anna Murphy har i perioden fra august 2002 til februar 2014 været ansat i Sundhedsstyrelsens enhed Tilsyn og Patientsikkerhed, hvor hun til sidst var sektionsleder/souschef for sektionen for Patientrettigheder og hændelsesbaseret tilsyn.

Anna Murphy er i dag ansat i Region Hovedstadens sundhedscenter, som enhedschef for Enhed for Sundhedsjura.

I 2004 udgav Anna Murphy en kommentar til Lægeloven sammen med overlæge Michael von Magnus og i 2011 udgav hun en kommentar til autorisationsloven sammen med overlæge Anne Mette Dons.

I 2013 færdiggjorde Anna Murphy Advokatsamfundets fuldmægtige kurser med advokateksamen. Anna Murphy har endnu ikke fået retssagsprøven og er derfor ikke advokat.

Anna Murphy har siden 2009 været fast underviser på speciallægernes kurser om samarbejde, organisation og ledelse, ligesom hun fast har holdt oplæg for diverse grupper af autoriserede sundhedspersoner om deres juridiske ansvar, herunder deres pligter og rettigheder.

Anna Murphy underviser tillige i Forvaltningsret på Københavns Universitet.

Læs mere om Anna Murphy spændende arbejde på murphys-lov.dk