Smerteudvalgets indlæg på Årsmødet 2015

valmue2 lille

Smerteudvalget har arrangeret 3 smertesessioner på Årsmødet 2015 og udvalget har arrangeret sessionen “Årets Vigtigste publikationer – ved de 4 professorer”. Udvalget tilstræber dække alle discipliner indenfor fagområdet med indlæg som har

  • en høj faglig kvalitet
  • et højt evidensniveau
  • aktualitet og relevans for en bred skare af anæstesiologer
  • rutinerede og engagerede foredragsholdere
  • organisatorisk indhold
  • mulighed for paneldiskussion

Det organisatoriske element kan for nogle synes mindre relevant, men det er en essentiel del af den faglige planlægning af behandlinger på lokalt og nationalt plan – især hvad smertebehandling angår. Området er under en betydelig udvikling, og mange afdelinger mangler fortsat en organisation. I år synes vi selv at det er lykkedes at opfylde målene.

En række emner på smertebehandlingsområdet har været i det faglige og organisatoriske søgelys de seneste år, heriblandt brugen af gabapentinoider og bilkørsel ved brug af opioider. Sidstnævnte har, efter udvalgets vurdering,  behov for en præcisering og dette er relevant for alle anæstesiologer, især ved ambulant kirurgi. Igen i år, er det lykkedes at få en af verdens mest betydningsfulde smerteforskere til at gæste årsmødet med et både spændende og underholdende indlæg, der vil give os alle en øget indsigt i, hvordan hjernen fungerer!

Nedenfor kan du læse om de foredragsholdere og indlæg udvalget præsenterer i år, i den rækkefølge de optræder i programmet. DASAIMs Smerteudvalg ser frem til at se rigtig mange af jer til sessionerne, og ønsker alle et udbytterigt, hyggeligt og sjovt årsmøde!

 

What does pain look like – an overview of lessons learned from brain imaging

Hvor sidder smerte, og hvorfor gør kærestesorger ondt?

v/ Irene Tracey, Oxford, UK

Torsdag d. 12.11.2015 kl. 12.30 – 13.30

Irene Tracey er professor i anæstesiologi og leder af Oxfords center for funktionel MRI af hjernen, hvor mere end 90 forskere arbejder i et af verdens ledende centre indenfor området. Hun er en fremragende forelæser, og har sammen med sin forskergruppe øget vores forståelse af smerteperception og processering hos syge og raske betydeligt.

Irene Traceys gruppe er eksperter i at kortlægge og forklare de underliggende mekanismer bag smertelindring – farmakologisk eller psykologisk – kognition, neuroplasticitet og har været pionerer i brugen af fMRI i udviklingen af lægemidler. Irene Tracey vil med foredraget ”What does pain look like – an overview of lessons learned from brain imaging”, på en underholdende og let tilgængelig måde give årsmødets delagere en grundig forståelse af brugen af avanceret hjerneskanning i forståelsen af smerter.

 

Årets Vigtigste publikationer – ved de 4 professorer

v/ Lars S. Rasmussen, Erika F. Christensen, Palle Toft og Per Sjøgren

Torsdag d. 12.11.2015 kl. 16.00 – 17.30

Årsmødet vil igen samle de fire søjler i DASAIM i sessionen ”Årets Vigtigste publikationer – ved de 4 professorer”. Sessionen vil være hver professors personlige bud på de vigtigste publikationer indenfor henholdsvis anæstesi (professor Lars Steen Rasmussen, København), smerter og palliation (professor Per Sjøgren, København), præhospital og akut medicin (Erika Frischknecht Kristensen, Aalborg) og intensiv terapi og medicin (Palle Toft, Odense). Mød op og find ud af hvilke artikler du ikke må undlade at læse i år.

 

Fordele og ulemper ved perioperativ brug af gabapentin

v/Maria Louise Fabritius

Fredag d. 13.11.2015 kl. 08.00 – 08.30

Gabapentin udviser en anti-hyperalgetisk effekt og har de seneste 10 år vundet indpas som et af de hyppigste anvendte præparater til behandling af akutte postoperative smerter. Bivirkninger i form af sedation og svimmelhed gør denne brug omdiskuteret.

Men har vi egentlig i dag en god og stærk evidens for brug af gabapetin til kirurgiske patienter?

Maria Louise Fabritius, læge og ph.d. studerende, vil med udgangspunkt i sit arbejde med et stort systematisk review om fordele og ulemper ved brug af perioperativ gabapentin, give sine tilhørere en opdateret viden om hvad vi i dag véd om dette spændende områder.

 

Trafik og opioider. Hvornår må din patient køre bil?

v/ Allan Horn, Henrik L. Hansen og Tove Hels

Fredag d. 13.11.2015 kl. 12.45 – 14.15

Embedslægerne har med en postomdelt publikation indskærpet Sundhedsstyrelsens regler for anvendelse af opioder til patienter som ønsker at kører bil. (Institut for Rationel Farmakoterapi feb 2014). DASAIMs smerteudvalg mener at det er vigtigt at vores medlemmer kender de konkrete regler for bilkørsel og smertebehandling. Vi har derfor inviteret Seniorforsker Tove Hels fra Rigspolitiet, Embedslæge Henrik L Larsen fra Sundhedsstyrelsen og anæstesiolog Allan Horn fra CFR Hospitaler til at holde et foredrag indenfor deres ekspertområder:

• Trafikforskeren: opioider i trafikken. Farligt eller ufarligt? Præsentation af nye forskningsresultater.

• Embedslægen: Praktisk fortolkning af reglerne. Mange patienter fortsætter deres smertebehandling efter de er udskrevet fra operation. Hvem er ansvarlig for et evt. kørselsforbud journalføres?

• Smertelægen: Hvordan sikrer vi en sufficient smertebehandling ud fra de nuværende regler, hvis patienten ønsker at fortsætte bilkørsel.