Præhospital- og akutmedicinsk udvalg (PAU)

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Nanna Kruse, formand (2016)

Thomas Dissing (2017)

Jens Stubager Knudsen (2017)

Torben Laustrup (2013)

Marianne Toftegaard (2013)

Martin Rostgaard-Knudsen (2016)

Søren S. Rudolph (2016)