Øvrige udvalg og poster

Repræsentanter udpeget af DASAIM eller valgt på DASAIMs Generalforsamling

Medlemmer, der udpeges af DASAIMs bestyrelse til at repræsentere selskabet i udvalg, poster, råd eller eksterne arbejdsgrupper, udpeges for 2 år ad gangen og i alt for en 6 årig periode; medmindre andet er beskrevet for det enkelte udvalg, post, råd eller arbejdsgruppe. Repræsentant godkendes på førstkommende DASAIM generalforsamling.

Den udpegede forpligter sig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om det pågående arbejde og som minimum én gang årligt eller ved afslutning af arbejdsgruppen, udarbejde en kort rapport om arbejdet. Der er ved behov mulighed for at møde bestyrelsen og diskutere udvalgte emner.

Den udpegede har pligt til – inden man indtræder i en arbejdsgruppe – at erklære relevante interessekonflikter overfor selskabets bestyrelse.

For deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen er det tilstrækkeligt, at Sundhedsstyrelsens habilitetserklæring udfyldes.

 

Organisationskomité Årsmødet:

Carsten Tollund (koordinator)
Øivind Jans (koordinator)
Christian Meyhoff (videnskab)
Monika Afzali

Revisorer (vælges hvert år):

Niels Juul (2017)
Karsten Bjerre-Jepsen (2017)
Annette Ulrich (suppleant)(2017)

Statsautoriseret revisor

(vælges på generalforsamlingen)
Beierholm Statsautoriserede revisorer
Nørre Farimagsgade 11 – 1364 København K

Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år):

Ledig (2017)

DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år):

Else Tønnesen (1995)
Lars S. Rasmussen (2015)
Administrator Jesper Perregaard (2017)

DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år):

Charlotte Albrechtsen (2017)
Annette Ulrich (2017)

Oberstinde Jensa la Cours Legat (vælges hvert 5. år, første gang 1988):

Else Tønnesen (1995)
Lars S. Rasmussen (2015)
Administrator Jesper Perregaard (2017)

UEMS og EBA (vælges hvert 4. år):

Helle Thy Østergaard (2011 – genvalgt 2015)

Skolen for cardiovaskulær teknik (udpeges af bestyrelsen):

Jacob Greisen (2013)

Inspektorer i anæstesiologi (udpeges af bestyrelsen):

Inspektorer Region Øst: 3 stk.
Dorte Stig Christensen, Karin Graeser, Helle Thy Østergaard

Juniorinspektorer Region Øst: 4 stk.
Thomas Bech Jørgensen (RH), Kim Wildgaard (RH), Rikke Malene H G Jepsen (Herlev) og Christian Overgaard Steensen (Hospitalerne i Nordsjælland)

Inspektorer Region Syd: 5 stk.
Dennis Michael Köhler, Elke Knoke, Marianne Kjær Jensen, Jimmy Højbjerg Holm og Vibeke Westphal

Juniorinspektorer Region Syd: 3 stk.
Nicola Groes Clausen (Sygehus Lillebælt) og Sigrun Høegholm Kann (Sydvestjysk Sygehus)

Inspektorer Region Nord: 6 stk.
Inga Kviisgaard Madsen, Susanne Scheppan, Marlene Hove Kanstrup, Gustav Gerstrøm, Carsten Poulsen og Rasmus Philip

Juniorinspektorer Region Nord: 3 stk.
Morten Hasager Kirk (Hospitalsenheden Vest), Karsten Hølledig Gadegaard (Hospitalsenheden Vest), og Rasmus Nielsen (Randers)

ATLS Danmark Fond (indstilles af bestyrelsen):

Nanna Kruse (2014)

PHTLS (indstilles af bestyrelsen):

Kim Garde (2008)

Organisationen af lægevidenskabelige selskabers bestyrelse (valgt af LVSs repræsentantskab, indstillet af Københavns Medicinsk Selskab):

Anders Perner (2018)

Dansk Råd for Genoplivning (DRG, indstilles af bestyrelsen):

Asger Granfeldt (2018)
Rasmus Philip Nielsen (suppl.) (2018)

SSAI:

Joachim Hoffmann-Petersen (2017)

Vælges på generalforsamlingen:
Mette Hyllested (DASAIM repr. 2017)

Udpeges af bestyrelsen:
Rikke Borre Jacobsen (Educational Committee)(2015)
Morten Hylander Møller (Research Committee, Clinical Practice Committee)

Øvrige udvalg og poster