E-operationsanæstesi

 jakob højlund
Emneredaktør: Jakob Højlund – e-mail: jakob.hoejlund@regionh.dk

Diastolisk dysfunktion

Her er en fin lille oversigtsartikel om diastolisk dysfunktion og hvorledes, det kan påvirke anæstesilægens arbejde. Artiklen kommer fra BJA Education (tidl.: Continuing Education in Anaesthesia) – et initiativ som repræsenterer et samarbejde mellem. BJA og Royal College of Anaesthetists. Der er et væld af let tilgængelige og instruktive artikler, en del endda i form af podcasts, som de unge jo vil have.

Diastolisk dysfunktion (i fremtiden formodentligt: Hjertesvigt med bevaret uddrivningsfraktion, HFpEF) er en hurtigt voksende – og samtidigt underkendt – sygdomsenhed. Er altså oftest uerkendt og demaskeres først under anæstesi og/eller manipulation med pre-/afterload. Formålet med dette indlæg er at gøre opmærksom på tilstanden med henblik på optimalt at blive mere opmærksom på højrisiko-patienter, subsidiært at forstå hvad der gik galt…

Artiklen gennemgår kort patofysiologien, risikogrupper og hyppige kliniske manifestationer. Rent konkret behandlings- og monitoreringsmæssigt bliver det blot til en spag anbefaling af individuel risikovurdering (sic!) samt monitorering af preload-afhængighed, hvilket jeg naturligvis kun kan tilslutte mig.

Det centrale problem for anæstesiologen i håndteringen af disse patienter er og bliver erkendelsen af tilstanden, helst før man fremprovokerer det kardiovaskulære kollaps. Man må de næste mange år forvente en betydelig underdiagnostik af tilstanden.

Link til artiklen.

316 KB 1_Følelsesløshed under kirurgiske operationer fremkaldt ved indånding
216 KB 2_Aldersafhængige EEG-forandringer under generel anæstesi
179 KB 3_Myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi
311 KB 4_Restcurarisering hos ældre
216 KB 5_NAP 5
254 KB 6_Publication bias
273 KB 7_MicroRNA og anæstesi
311 KB 8_Big Data Fishing
269 KB 9_Too much of a good thing
211 KB 10_Robotkirurgi kejserens nye klæder
180 KB 11_Monitorering af kredsløbet hos høj-risikopatienter
216 KB 12_Mælk i kaffen
104 KB 13_Spinal til sectio_den slår ikke an
259 KB 14 Apricot
182 KB 15 Diastolic Dysfunktion