E-operationsanæstesi

Velkommen til ny emneredaktør!

 jakob højlund
Emneredaktør: Jakob Højlund – e-mail: jakob.hoejlund@regionh.dk

Emneredaktør: Ana-Marija Hristovska – e-mail: anamarijahristovska@gmail.com

CVK-placering

Denne gang ser vi på en små 3 år gammel artikel som randomiserer 3½ tusinde intensiv patienter mhp., hvilken adgang til centrale vener der er bedst hvad angår komplikationer ifa kateter-sepsis og DVT. Dette veludførte studie bekræfter at v. subclavia ER den bedste adgang for at mindske disse komplikationer. Der er selvfølgelig en pris at betale: risikoen for pneumothorax.

Ting man kan overveje som kan have betydning for den interne og eksterne validitet af data (ikke at der nødvendigvis er noget galt):

  • Erfaringsniveau hos operatører
  • Herunder frekvensen af mislykket tubulering
  • Metoder til diagnostik af primære outcomes
  • Vægtning af mekaniske komplikationer til anlæggelsen i diskussionen (sammenlignelighed med primære outcomes)

Endvidere opfordres I til at studere supplementary appendix:

  • Eksklusionskriterier for fravalg af punktursted
  • Per-protokol analyse
  • Kaplan-Meyer kurver
  • Og sidst men ikke mindst: beskrivelsen af de enkelte mekaniske komplikationer – den er lidt sjov 🙂

Af interesse kan vi sammenholde det med danske retningslinier, fx PRAB-rapporten (http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/01/PRAB-2016.pdf) der betegner indstik i subclavia som en blødningsmæssig højrisiko procedure – hvilket man absolut ikke kan finde belæg for i dette meget store materiale.

Jakob Højlund

Intravascular Complications of Central Venous Catheterization by Insertion Site. N Engl J Med 2015;373:1220-9. DOI: 10.1056/NEJMoa1500964
PMID: 26398070
Supplement to: Parienti J-J, Mongardon N, Mégarbane B, et al. Intravascular complications of central venous catheterization by insertion site. N Engl J Med 2015;373:1220-9. DOI: 10.1056/NEJMoa1500964

316 KB 1_Følelsesløshed under kirurgiske operationer fremkaldt ved indånding
216 KB 2_Aldersafhængige EEG-forandringer under generel anæstesi
179 KB 3_Myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi
311 KB 4_Restcurarisering hos ældre
216 KB 5_NAP 5
254 KB 6_Publication bias
273 KB 7_MicroRNA og anæstesi
311 KB 8_Big Data Fishing
269 KB 9_Too much of a good thing
211 KB 10_Robotkirurgi kejserens nye klæder
180 KB 11_Monitorering af kredsløbet hos høj-risikopatienter
216 KB 12_Mælk i kaffen
104 KB 13_Spinal til sectio_den slår ikke an
259 KB 14 Apricot
182 KB 15 Diastolic Dysfunktion
103 KB 16 Vasovagal synkope
98 KB 17_VAPOR
162 KB 18 Hot Potato
230 KB 19 WOMAN trial
186 KB 20 CVK-placering