E-operationsanæstesi

 jakob højlund
Emneredaktør: Jakob Højlund – e-mail: jakob.hoejlund@regionh.dk

Spinal til sectio – den slår ikke an..?

Velkommen til onkel Jakobs hyggehjørne. Vi skal lidt ud i krogene af specialet denne gang. Vi kender det alle sammen: En helt anden person end dig selv, måske en du kender, har anlagt en spinal til sectio – men den slår ikke, eller insufficient, an. Hvad gør du?

Vi kan ikke sikkert ekstrapolere fra andre kirurgiformer, fordi spinal til sectio slår betydeligt hurtigere og højere an. Heldigvis ER det undersøgt også for sectio. Jeg har taget 2 artikler med, en retrospektiv og en prospektiv opgørelse.

Den retrospektive opgørelse (Pokharel, 2011) er fra en mindre klinik hvor der er anlagt 1179 spinaler til sectio over en 2½ års periode, heraf slog de 18 ikke an (17 uden anslag og 1 partielt anslag). Spinal-anæstesien blev gentaget med reduceret dosis og overordnet tilfredsstillende resultat. I et enkelt tilfælde var anslaget så højt at pt. måtte i GA.

Den prospektive opgørelse (Bhar et al.,2016) indbefatter 100 kvinder hvor primære spinal ikke slog an. Det drejer sig om en 3-årig undersøgelse fra et tertiært center. Man sammenlignede effekten af genanlæggelse med 10 vs 12mg hyperbar bupivacain uden adjuvans. Man fandt at 10mg var en sikker og effektiv dosis, hvor 12mg gav betydelig risiko for bivirkninger; overvejende kardiovaskulære, som forventeligt, men også 6% med så højt et anslag at man måtte kortvarigt assistere ventilationen på maske.

Selvom kvaliteten af litteraturen ikke er overvældende synes det altså sikkert og effektivt at gentage spinal anæstesi med let reduceret dosis til sectio ved manglende anslag af primært anlagte spinal. Dette kan nok ikke udstrækkes til at gælde for partielle anslag.

Jeg skal gøre opmærksom på at DASAIMs rekommandation for anæstesi til kejsersnit afviger fra denne konklusion.

Link til artikel (Pokharell)

Link til artikel (Bhar et al)

  1. Pokharel, “Study of Failed Spinal Anesthesia Undergoing Caesarean Section and Its Management”, PMJN 2011, 11(2), 11-15.
  2. Bhar et al, ”Repeat spinal anesthesia in cesarean section: A comparison between 10 mg and 12 mg doses of intrathecal hyperbaric (0.05%) bupivacaine repeated after failed spinal anesthesia: A prospective, parallel group study.” Anesth Essays Res 2016, 10(2):362-9. PMID: 27212775
316 kB 1_Følelsesløshed under kirurgiske operationer fremkaldt ved indånding
216 kB 2_Aldersafhængige EEG-forandringer under generel anæstesi
179 kB 3_Myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi
311 kB 4_Restcurarisering hos ældre
216 kB 5_NAP 5
254 kB 6_Publication bias
273 kB 7_MicroRNA og anæstesi
311 kB 8_Big Data Fishing
269 kB 9_Too much of a good thing
211 kB 10_Robotkirurgi kejserens nye klæder
180 kB 11_Monitorering af kredsløbet hos høj-risikopatienter
216 kB 12_Mælk i kaffen
104 kB 13_Spinal til sectio_den slår ikke an