E-operationsanæstesi

I den kommende tid lukker Danmark måske, men I er hjertlig velkomne her i DASAIMs hyggehjørne. Vi holder åbent.

 jakob højlund
Emneredaktør: Jakob Højlund – e-mail: jakob.hoejlund@regionh.dk

Hot potato!

Denne gang skal vi se på en artikel som randomiseret og dobbelt blindet adresserer spørgsmålene vedrørende de udskældte syntetiske kolloider: Gavner de? og er det volumenbesparende?. Patientmaterialet er større åben intraabdominal kirurgi. Interventionen er et computerkontrolleret SV-guidet closed-loop feedback system, som leverer slagvolumen-optimering med enten krystalloid ellersyntetisk kolloid. Væsentlige fund er mindre studievæske og færre komplikationer i kolloid-gruppen. Dette lægger sig i tråd med tidligere forsøg med goal-directed perioperativ væsketerapi; dette forsøg er formodentlig det bedste vi har til dato. Der er selvfølgelig små skønhedsfejl, som den interesserede læser kan finde.

Disse resultater skal selvfølgelig vurderes sammen med den store mængde data som beviser at volumen ekspansion med syntetiske kolloider UDEN en valideret vurdering af preload-afhængighed er skadelig. Se eksempel på review nedenfor.

Jeg er af den overbevisning at disse, tilsyneladende, konfliktfyldte fund er en logisk konsekvens af kolloidernes bedre evne til vedvarende volumenekspansion: Bruges de protokolleret MED vurdering af preload-afhængighed vil det medføre en reduktion i totalt væskeload og dermed komplikationsfrekvens. Bruges de efter ”klinisk skøn” bliver der givet for meget – med komplikationer til følge. (Det samme gælder selvf for krystalloiderne, men den kortere intrvaskulære halveringstid betyder at skadevirkningen er mindre). Denne holdning afspejler ikke nødvendigvis DASAIMS holdning.

Pubmed ID: 29068831
Pubmed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29068831

JAMA review hvor trigger for volumenekspansion fremgår. Det er værd at bemærke at præcis 0 af disse studier anvender dynamiske parametre til vurdering af preload-afhængighed.

Pubmed ID: 23423413
Pubmed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23423413

Link til EMA, forbud mod HAES:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Position_provided_by_CMDh/WC500242407.pdf

Link til SSAI statement: http://www.ssai.info/statement-hes/

Link til PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5721838

316 KB 1_Følelsesløshed under kirurgiske operationer fremkaldt ved indånding
216 KB 2_Aldersafhængige EEG-forandringer under generel anæstesi
179 KB 3_Myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi
311 KB 4_Restcurarisering hos ældre
216 KB 5_NAP 5
254 KB 6_Publication bias
273 KB 7_MicroRNA og anæstesi
311 KB 8_Big Data Fishing
269 KB 9_Too much of a good thing
211 KB 10_Robotkirurgi kejserens nye klæder
180 KB 11_Monitorering af kredsløbet hos høj-risikopatienter
216 KB 12_Mælk i kaffen
104 KB 13_Spinal til sectio_den slår ikke an
259 KB 14 Apricot
182 KB 15 Diastolic Dysfunktion
103 KB 16 Vasovagal synkope
98 KB 17_VAPOR
162 KB 18 Hot Potato