E-operationsanæstesi

 jakob højlund
Emneredaktør: Jakob Højlund – e-mail: jakob.hoejlund@regionh.dk

Emneredaktør: Ana-Marija Hristovska – e-mail: anamarijahristovska@gmail.com

Plasmavolumen-ekspansion

Sommeren står for døren. Denne gang med et dugfrisk og lidt nørdet studie som randomiseret undersøger den plasmavolumen-ekspanderende effekt af hurtigt vs. langsomt infunderet 5% HA post-operativt efter stor og inflammationsproducerende kirurgi.

Ting at fordybe sig i: Hvorledes sikrer man at ptt. er preload-afhængige før volumen-ekspansion? Er dette relevant for effekten? (evt. Woodcock og Woodcock: Revised Starling equation…) Hvorfor er den transkapillære escape rate af albumin ikke øget i hurtig infusionsgruppen? Er disse fund generaliserbare til ”almindelige” operationspatienter? Eller til intensivpatienter? Er fundene overraskende? Eller overraskende ikke-overraskende?

God sommer
Jakob Højlund
Emneredaktør

Reference:
Statkevicius et al, “Albumin infusion rate and plasma volume expansion: a randomized clinical trial in postoperative patients after major surgery”, Crit Care 2019, 23(1):191
PubMed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31138247
PMID: 31138247

316 KB 1_Følelsesløshed under kirurgiske operationer fremkaldt ved indånding
216 KB 2_Aldersafhængige EEG-forandringer under generel anæstesi
179 KB 3_Myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi
311 KB 4_Restcurarisering hos ældre
216 KB 5_NAP 5
254 KB 6_Publication bias
273 KB 7_MicroRNA og anæstesi
311 KB 8_Big Data Fishing
269 KB 9_Too much of a good thing
211 KB 10_Robotkirurgi kejserens nye klæder
180 KB 11_Monitorering af kredsløbet hos høj-risikopatienter
216 KB 12_Mælk i kaffen
104 KB 13_Spinal til sectio_den slår ikke an
259 KB 14 Apricot
182 KB 15 Diastolic Dysfunktion
103 KB 16 Vasovagal synkope
98 KB 17_VAPOR
162 KB 18 Hot Potato
230 KB 19 WOMAN trial
186 KB 20 CVK-placering
216 KB 21 Perioperativ anafylaksi
243 KB 22 NA til sectio
319 KB 23 IRIS trial
205 KB 24 Individuelt vs standardiseret blodtryk perioperativt hos højrisikopatienter
82 KB 25 The war on drugs
144 KB 26 Further research is needed
131 KB 27 Plasmavolumen-ekspansion