Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Charlotte Albrechtsen, formand (2013)

Lone Furhmann (2012)

Deepti Jain (2015)

Eva Weitling (2015)

Kim Lindelof (2013)

Bjørn Mygil (2013)

Lotte Vestergaard (2016)

93 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesiudv