Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Kim Lindelof, formand (2020)

Mette Legaard Andersson (2018)

Lone Fuhrmann (2019)

Patricia Duch (2019)

Lars Møller Petersen (2020)

Omar Rian (2020)

Renee Bøgeskov (2020)

36 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2019