Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Lars Møller Pedersen, formand (2017)

Mette Legaard Andersson (2018)

Lone Fuhrmann (2019)

Greta Schou (2017)

Kim Lindelof (2019)

Patricia Duch (2019)

Lotte Vestergaard (2016)

36 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2019