Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Lars Møller Pedersen, formand (2017)

Mette Legaard Andersson (2018)

Deepti Jain (2015)

Greta Schou (2017)

Kim Ekelund (2017)

Bjørn Mygil (2013)

Lotte Vestergaard (2016)

36 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2019