Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Lars Møller Pedersen, formand (2017)

Mette Legaard Andersson (2018)

Lone Fuhrmann (2019)

Kim Lindelof (2019)

Patricia Duch (2019)

Lotte Vestergaard (2016)

Greta Schou (2017) (udtrådt maj 2020)

Omar Rian (ekstraordinært medlem maj 2020)

36 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesi 2019