Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Lars Møller Pedersen, formand (2017)

Mette Legaard Andersson (2018)

Deepti Jain (2015)

Greta Schou (2017)

Kim Ekelund (2017)

Bjørn Mygil (2013)

Lotte Vestergaard (2016)

93 KB Kommissorium for obstetrisk anæstesiudv