Neuroanæstesiudvalget

Udvalget beskæftiger sig med spørgsmål omhandlende neuroanæstesi, neurointensiv behandling og neurotraumatologi. Udover DASAIM har neuroudvalget medlemmer i/kontakt til Dansk Neurotraumeudvalg og Scandinavian Neurotrauma Comittee.

Du kan læse mere om udvalget i kommissoriet nedenfor.

Du er meget velkommen til at kontakte udvalget på mail:

fmd_neuroanaestesi_udv@dasaim.dk

Udvalgets medlemmer vælges på DASAIM’s generalforsamling for 2 år af gangen og kan sidde i max 6 år.

Nuværende medlemmer:

Jacob Madsen, formand (2016)

Kirsten Møller (2012)

Margit Veien Stilling (2012)

Morten Hasager Kirk (2016)

28 KB NEU_Kommissorium jan 2014