Meld dig ind i DASAIM

Tak for din ansøgning om optagelse i DASAIM – Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Ifølge vedtægterne bliver du formelt optaget ved den ordinære generalforsamling i november måned, men allerede nu vil du figurere som medlem. Selskabets vedtægter finder du her og alt nyhedsstof, artikler mv. bliver ligeledes publiceret på www.dasaim.dk – og i mindre omfang på Facebook.

Ordinært medlemskab af DASAIM medfører automatisk medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) med elektronisk adgang til ACTA Anaesthesiologica Scandinavica (via forlaget Wiley).

Kontingent for indeværende år betales i tilslutning til udfyldelse af indmeldelsesblanketten nedenfor. Din indmeldelse sendes automatisk til sekretariatet, som sørger for, at dit medlemsskab registreres i Lægeforeningen, som står for kontingentopkrævningen fremover.

Medlemskab af DASAIM medfører endvidere automatisk medlemskab af De Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab). Kontingentet bliver opkrævet særskilt af Lægeforeningen.

Meld dig ind - Personlige oplysninger

  • Medlemstype

    Medlemskab koster kr. 1.510,- for speciallæger og kr. 1.160,- for ikke-speciallæger. Ved indmeldelse betales kontingent fra det kvartal, hvor man melder sig ind. Sker indmeldelse efter første kvartal reduceres årskontingentet tilsvarende. Såfremt medlemskab ikke godkendes ved den førstkommende årlige generalforsamling, refunderes det indbetalte beløb.