Meld dig ind i DASAIM

Tak for din ansøgning om optagelse i DASAIM – Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Ifølge vedtægterne bliver du formelt optaget ved den ordinære generalforsamling i november måned, men allerede nu vil du figurere som medlem. Selskabets vedtægter finder du her og alt nyhedsstof, artikler mv. bliver ligeledes publiceret på www.dasaim.dk – og i mindre omfang på Facebook.

Ordinært medlemskab af DASAIM medfører automatisk medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) med elektronisk adgang til ACTA Anaesthesiologica Scandinavica (via forlaget Wiley).

Medlemskab af DASAIM medfører endvidere automatisk medlemskab af De Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab). Kontingentet bliver opkrævet særskilt af Lægeforeningen.

Du melder dig ind i DASAIM via dette link til Lægeforeningen, som står for registrering og kontingentopkrævning: Indmeldelse