Organisation

12. November 2014

Årsmødets politiske emne: De uretfærdige (anæstesi-)læger?

Anæstesilægerne udøver en nøglerolle, hvad angår ressourceallokering på hospitalerne og ved akut sygdom. Vi bemander ambulancerne, modtager patienterne (i hvert fald de sygeste) på skadestuerne og visiterer dem til intensivbehandling. Desuden er mange af sundhedsvæsenets lederposter besat af anæstesilæger. Vi har med andre ord både et strukturelt og et konkret klinisk ansvar for en evt. forskelsbehandling.

23. October 2014

Anæstesi til kejsersnit

Vejledningen “Anæstesi til kejsersnit” har gennemgået en omfattende revision.

21. August 2014

Vel mødt efter sommerferien

Det tid at rette blikket mod efterårets aktiviteter, blandt andet årsmødet og generalforsamlingen

Moribund-erklæring, ITA og døde-journaler
22. May 2014

Moribund-erklæring, ITA og døde-journaler

For 60 år siden – den 1. april 1954 – indviedes verdens første Intensiv Terapi Afdeling. Den blev etableret i sygeplejeelevernes tidligere skolestue på KH (Kommunehospitalet) i København. Indvielsen faldt sammen med oprettelsen af KHs anæstesiafdeling og udnævnelsen af Bjørn Ibsen som dens første chef og overlæge.