Fagligt indhold

21. March 2014

Trafik og lægemidler

DASAIMs Smerteudvalg gennemgår den netop publicerede vejledning om opioider og trafikfarlighed

Absurd situation på Sjælland
21. February 2014

Absurd situation på Sjælland

Det er almindlig kendt at Region Sjælland tilbyder sine borgere et begrænset tilbud om behandling af kritisk sygdom og tilskadekomst i tidsrummet før patienterne når frem til et sygehus. Region Sjælland har argumenteret med at den stærkt reducerede præhospitale akutlægeorganisation er tilstrækkelig, navnlig fordi man i kritiske situationer hurtigt ville kunne sende en lægebemandet helikopter til alle egne af regionen.

Rejsebrev fra North Carolina
7. February 2014

Rejsebrev fra North Carolina

Rejsebrev af Karsten Gadegaard fra Department of Anesthesiology, University of North Carolina i Chapel Hill

Organisering af den akutte smertebehandling i Danmark
11. January 2014

Organisering af den akutte smertebehandling i Danmark

På DASAIMs Årsmøde 2013, havde Smerteudvalget arrangeret et indlæg om organisering af den akutte smertebehandling på tre universitetshospitaler i Danmark. Det kom der en række spændende konklusioner ud af!

Water, water ev’rywhere
12. November 2013

Water, water ev’rywhere

Artikel om risikoen ved protraheret, målrettet væsketerapi af kritisk syge ved Preben G. Berthelsen