Alle nyheder

9. August 2021

Forslag til nye emner til NBV i intensiv terapi

Arbejdet med nationale behandlingsvejledninger kan, afhængigt af omfanget, udgøre forskningsprojektet i speciallægeuddannelsen eller i en af subspecialiseringsuddannelserne i SSAI-regi

DASAIMs årsmøde 2021
14. July 2021

DASAIMs årsmøde 2021

OBS! Vi er opmærksomme på indførelse af coronapas mv. og skriver til alle deltagere inden årsmødets start. Du skal naturligvis kunne fremvise gyldigt coronapas og helst også en gyldig, negativ coronatest. – og du bliver selvfølgelig hjemme hvis du har symptomer.

9. July 2021

SSAI’s mindeord for Torsten Lauritsen

SSAI’s Fellowship Program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine’s styringsgruppe kender Torsten bedst for sit mangeårige formandskab, hvor han utrætteligt har arbejdet som primus motor med at forbedre uddannelsesprogrammet. Læs SSAI’s mindeord her

Mindeord over Torsten Lauritsen
5. July 2021

Mindeord over Torsten Lauritsen

Vi vil huske ham som en dygtig læge, en god kollega og en uvurderlig kapacitet inden for særligt børneanæstesien. 

Formandsskifte i DASAIM
15. June 2021

Formandsskifte i DASAIM

Christian Wamberg, overlæge, Bispebjerg Hospital, blev valgt som kommende formand på generalforsamlingen 2020 og har nu overtaget hvervet efter Joachim Hoffmann-Petersen.

18. May 2021

Dimensioneringsplan 2021-2025

Sundhedsstyrelsen sigter på at have et nyt udkast til dimensioneringsplan klar den 16. juni. Anæstesiologi fastholder foreslået udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb.

28. April 2021

Dansk Intensiv Databases (DID) årsrapport 2020

Den aktuelle pandemi har haft stor betydning for intensiv afdelinger i den forgange periode. DIDs styregruppe har derfor udviklet indikatorer til belysning af omfanget af behovet for intensiv terapi og prognosen for COVID.19-patienter indlagt på intensiv afdeling.