Alle nyheder

Formandsskifte i DASAIM
15. June 2021

Formandsskifte i DASAIM

Christian Wamberg, overlæge, Bispebjerg Hospital, blev valgt som kommende formand på generalforsamlingen 2020 og har nu overtaget hvervet efter Joachim Hoffmann-Petersen.

18. May 2021

Dimensioneringsplan 2021-2025

Sundhedsstyrelsen sigter på at have et nyt udkast til dimensioneringsplan klar den 16. juni. Anæstesiologi fastholder foreslået udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb.

28. April 2021

Dansk Intensiv Databases (DID) årsrapport 2020

Den aktuelle pandemi har haft stor betydning for intensiv afdelinger i den forgange periode. DIDs styregruppe har derfor udviklet indikatorer til belysning af omfanget af behovet for intensiv terapi og prognosen for COVID.19-patienter indlagt på intensiv afdeling.

Dansk Intensiv Covid 19-rapport
12. April 2021

Dansk Intensiv Covid 19-rapport

I et samarbejde mellem kolleger fra intensivafdelinger over hele landet opgøres løbende data om intensivpatienter med COVID-19. Opgørelserne dækker bl.a. køn, alder, eksisterende sygdom, overlevelsesrate, dødelighed og patienternes forløb på intensivafdelingen.

Neuroprotektionsvejledning og -folder
15. March 2021

Neuroprotektionsvejledning og -folder

Kritisk syge børn og voksne kan potentielt have forhøjet intrakranielt tryk (ICP), der er associeret mede dårligt outcome. Læs den nye vejledning om neuroprotektiv behandling