E-præhospital og akutbehandling

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Gæsteindlæg af:
Martin Rostgaard-Knudsen, Præhospitalet Region Midt og medlem af DASAIMs Præhospital og akutmedicinsk udvalg

Præhospital håndtering af voksne traumepatienter med potentiel spinal skade

Den præhospitale håndtering af traumepatienten med mistanke om skade på columna, og dermed potentiel medullær skade, er ressourcekrævende. Den beskyttende effekt af immobilisering ved skader på columna er ikke veldokumenteret. Derimod er der mulige uhensigtsmæssige eller ligefrem skadelige bivirkninger forbundet hermed [1-4]. Derfor bør rutinemæssig immobilisering forbeholdes de patienter der har risiko for medullær skade.

Internationalt er der taget initiativ til tværfagligt at ændre proceduren for håndtering af traumepatienter præhospitalt. Ændringer af nationale retningslinjer har medført en mere differentieret og selektiv tilgang til traumepatienten [5-9].

De seneste år er der kommet flere gode undersøgelser og guidelines vedrørende den præhospitale håndtering af den voksne traumepatient med potentiel spinal skade.

Vores norske kollegaer publicerede i januar 2017 resultatet af et multidisciplinært arbejde med repræsentanter fra relevante specialer [3]. Disse guidelines er baseret på en systematisk litteraturgennemgang med brug af internationalt anerkendte analyseværktøjer (AGREE og PICO) til udfærdigelse af klinisk anvendelige guidelines. GRADE-systemet (Grading of recommendations, assesment, development and evaluation) er blevet kombineret med standarder for kliniske retningslinjer og bedste tilgængelige evidens.

Arbejdet illustrerer en standardiseret konsensusproces og er, efter min mening, det til dato mest gennemarbejdede på området.

FIGUR 1: Algoritme til stabilisering af columna fra skadested til afklaring.

26 c_spine projektion

Præhospital og Akutmedicinsk Udvalg under DASAIM arbejder aktuelt med udformning af nationale og tværfaglige retningslinje m.h.p. en mere differentieret og selektiv tilgang til traumepatienter med mistanke om skade på columna.

  1. Advanced Trauma Life Support Student Course Manual (9th edition), American College of Surgeons
  2. Hauswald M, Ong G, Tandberg D et al. Out-of-hospital spinal immobilization: its effect on neurologic injury. Acad Emerg Med. 1998;5:214–9
  3. Kornhall, D. K., Jørgensen, J. J., Brommeland, T. et al. The Norwegian guidelines for the prehospital management of adult trauma patients with potential spinal injury. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2017 Jan 5;25(1):2
  4. Theodore N, Hadley MN, Aarabi B, et al. Prehospital cervical spinal immobilization after trauma. Neurosurgery 2013 Mar;72 Suppl 2:22-34
  5. ANZCOR Guideline 9.1.6. Management of Suspected Spinal Injury, January 2016
  6. Zideman DA, Singletary EM, De Buck ED, et al. First Aid Chapter Collaborators. Part 9: First aid: 2015 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. Resuscitation. 2015 Oct; 95: e225-61
  7. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Spinal injury: assessment and initial management (NG41), August 2016. https://www.nice.org.uk/guidance/ng41
  8. Connor D, Greaves I, Porter K, et al. Faculty of Pre-Hospital Care. Pre-hospital spinal immobilisation: an initial consensus statement. Emerg Med J. 2013 Dec; 30(12): 1067-9
  9. White CC, Domeier RM, Millin MG, Standards, Clinical Practice Committee NAoEMSP. EMS spinal precautions and the use of the long backboard resource document to the position statement of the National Association of EMS Physicians and the American College of Surgeons Committee on Trauma. Prehosp Emerg Care. 2014;18:306–14
487 kB 1.udg - TraumeAN
313 kB 2.udg - AVOID
402 kB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 kB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 kB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 kB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 kB 8 udg - ældrebyrden
181 kB 9 udg - Damage Control
184 kB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 kB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 kB 12 udg - REBOA
394 kB 13 udg - β-blok TBI
297 kB 14 udg - status epilepticus
284 kB 15 udg - pneumothorax
289 kB 16 udg - Endnu en myth busted
100 kB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 kB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 kB 19 udg. - first pass succes
396 kB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 kB 21 - Intubation ved hjertestop
211 kB 22 udg - Interventionsradiologen
337 kB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 kB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 kB 25 - hokus POCUS
461 kB 26 udg - c_spine projektion