E-præhospital og akutbehandling

Velkommen til ny emneredaktør!

Emneredaktør: Rasmus Hesselfeldt – e-mail: hesselfeldt@hotmail.com

Adrenalin til hjertestop uden for hospital – PARAMEDIC 2

Spørgsmålet om hvorvidt adrenalin er gavnligt, eller ligefrem skader, patienter med hjertestop er ikke nyt, men ikke desto mindre stadig ubesvaret.

Men fortvivl ikke, nu har du muligheden for at blive forvirret på et langt højere plan. I august-udgaven af New England Journal of Medicine kom nemlig resultaterne fra PARAMEDIC 2; et stort multicenter dobbeltblindet randomiseret klinisk studie. Resultaterne er bemærkelsesværdige og studiet kan meget vel gå hen og blive et reference studie for fremtidig behandling.

I perioden december 2014 – oktober 2017 randomiserede paramediciner ambulancer i England mere end 8000 patienter over 15 år med hjertestop uden for hospital til enten at modtage placebo eller adrenalin. Dermed er PARAMEDIC 2 det største randomiserede studie der undersøger adrenalin i den sammenhæng.

De to grupper var sammenlignelige hvad angår baseline data. Heraf kan nævnes at responstiden var relativ kort omkring 6 ½ minut, 62% havde bevidnet hjertestop og lidt færre (knap 60%) fik bystander CPR. Knap 20% havde stødbare rytmer. Tiden fra opkaldet til alarmcentralen til indgift af forsøgsvæsken var 21 minutter, hvilket gør at resultaterne er svære at ekstrapolere til in-hospital behandling, hvor tiden fra alarmering til adrenalin i andre studier er vist at være helt ned til 3 minutter.

Resultatet af det primære effektmål var en signifikant bedre overlevelse efter 30 dage i adrenalin gruppen (3.2% vs. 2.4%, OR 1.39, P=0.02). Også andelen der fik ROSC inden ankomst til hospital var markant større blandt patienterne der fik adrenalin (36.3% vs. 11.7%). Effekten af adrenalin var størst for de ikke-stødbare rytmer. Bagsiden af medaljen var bare at signifikant flere havde svære neurologiske skader ved udskrivelsen i adrenalin gruppen.

Resultaterne er groft sagt på linje med tidligere observationelle og mindre randomiserede studier, nemlig at adrenalin nok øger chancen for ROSC, men at de ekstra overlevende patienter har højere risiko for svær hjerneskade.

Forklaringen på dette fund er usikker, men forfatterne nævner selv to muligheder. Den ene er at hjernen simpelthen er dårligere til at komme sig efter genoprettelsen af cirkulation, den anden at adrenalin nok umiddelbart øger det cerebrale bloodflow, men paradoksalt samtidig hæmmer det mikrovaskulære flow og dermed forværrer hjerneskaden.

Det store ubekendte spørgsmål er desuden hvordan behandlingen gribes an efter ankomst til hospital og på intensiv afdeling. Hvornår stoppes behandling og startes palliation osv. Dette har store konsekvenser for den generelle overlevelse i et studie som PARAMEDIC 2, men det er der bare ikke gjort rede for.

Det er et fantastisk velgennemført studie, med utrolig god follow-up. Det bliver spændende at se hvordan ERC tolker fundene fra PARAMEDIC 2 når de skal skrive genoplivningsretningslinjerne for 2020.

Referencer:

Pubmed link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1806842?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed
PMID: 30021076

Glædelig jul og god læselyst
Rasmus Hesselfeldt
Emneredaktør

  1. Perkins et al. N Engl J Med. 2018 Aug 23;379(8):711-721.
487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler
183 KB 30 Er O2 farligt
187 KB 31 To intubate or not to intubate
496 KB 32 Intubation af kritisk syge
291 KB 33 Talk of the town
182 KB 34 Spinal stabilisering
42 KB 35 PARAMEDIC2