E-præhospital og akutbehandling

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Traumeuddannelse – 16 artikler, ja faktisk en hel bog!

Denne udgave en e-journal club akut- og præhospital behandling indeholder ikke blot én, men hele 16 anbefalinger – masser af god læsning når julefreden bliver for meget.

Den aktuelle udgave af Emergency Medicine Clinics of North America er en lækkerbisken for traumefolket. Seksten velskrevne artikler om moderne traumebehandling fra A-E udgør tilsammen en rationel modernisering af kassetænkningen fra ATLS.

Skal du vælge i overflødighedshornet, vil jeg anbefale at læse Resuscitation Resequenced: A Rational Approach to Patients with Trauma in Shock og Airway management i trauma. Her introduceres en moderne og evidensbaseret algoritme for en primære modtagelse og resuscitation af den kritisk syge traumepatient.

Artiklen ”Airway in Trauma” er det mest sammenhængende og intelligente jeg har læst om luftvejshåndtering i mange år. Der gives eksempler på hyppige årsager til vanskelig luftvej hos traumepatienter og bud på mulige løsninger, hvor innovative teknikker som Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination (SALAD) og Delayed Sequence Intubation (DSI) integreres.

487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler