E-præhospital og akutbehandling

Emneredaktør: Rasmus Hesselfeldt – e-mail: hesselfeldt@hotmail.com
Emneredaktør: Monika Afzali – e-mail: monika_afzali@hotmail.com

Er ikke-stødbar rytme stadig ensbetydende med dårligt outcome?

Ved den netop overståede SSAI-kongres i København var der flere sessioner om hjertestop. Det står efterhånden klart at overlevelsen efter hjertestop udenfor hospital er stigende, specielt i Skandinavien.

Det er de stødbare rytmer der føre an og de stadig har langt den bedste overlevelse. Overraskende for undertegnede var imidlertid af overlevelsen efter PEA i Sverige også har været stigende de seneste årtier.

Disse spændende data blev publiceret sidste år i Resuscitation1 og er emnet for denne udgave af E-Journal Club.

Studiet er et retrospektivt databasestudie fra det svenske hjertestopregister, og indeholder data fra en periode på 27 år (1990-2016). Fokus for studiet er alle ikke-stødbare rytmer, og beskriver i alt 48.707 patienter.

Det vigtigste resultat var at andelen af patienter med PEA steg, samt at overlevelse for patienter med PEA som initial rytme gik fra nærmest ingenting til 4.9% i 2016 (se figur). Omvendt var overlevelsen efter asystoli mere eller mindre konstant og stadig deprimerende lav.

Der rapporteres flere spændende resultater, men et forhold der både kan forklare den øgede forekomst af PEA, samt overlevelse er igen mere og hurtigere by-stander CPR.

Læs selv og nyd endnu et kapitel i den moderne hjertestops-æra.

Referencer

Bergström et al. Resuscitation 2018;133:147–152
PMID: 30352246

Rasmus Hesselfeldt
Emneredaktør

487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler
183 KB 30 Er O2 farligt
187 KB 31 To intubate or not to intubate
496 KB 32 Intubation af kritisk syge
291 KB 33 Talk of the town
182 KB 34 Spinal stabilisering
42 KB 35 PARAMEDIC2
166 KB 36 De pårørende er i vejen
96 KB 37 Er akutlægens våde drøm i virkeligheden et mareridt
124 KB 38 Hjertemassage ved traumatisk hjertestop
168 KB 39 PEA