E-præhospital og akutbehandling

Velkommen til ny emneredaktør!

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Emneredaktør: Rasmus Hesselfeldt – e-mail: hesselfeldt@hotmail.com

Intubation af kritisk syge

Sommerferien står for døren – hvis du skal læse andet en skønlitteratur i din ferie er her vores anbefaling af en absolut læsværdig rekommandation om luftvejshåndtering af akut kritisk syge og tilskadekomne patienter. En gruppe vi alle ved adskiller sig fra de daglige patienter på operationsgangen, og for hvem der gælder en lang række specielle forhold.

Rekommandationerne bygger på fund, der blev gjort i NAP 4 studiet og skal understøtte en samlet strategi der har til formål at forebygge alvorlige komplikationer og død som følge af luftvejshåndtering i gruppen af kritisk syge.

Den optimale strategi præsenteres som en algoritme, der inkorporerer Plan B og C, som kendes fra de øvrige Difficult Airway Society (DAS) guidelines, samt elementer fra den australske ”Vortex” metode som har vundet frem de seneste år.

Artiklen er omhyggelig og indeholder meget anvendelige konkrete tekniske anbefalinger om valg af udstyr, kapnografi under intubation ved hjertestop, brug af ultralyd til præ-procedure identificering af membrana cricothyroidea hos adipøse, samt timing af og teknik ved nød-trakeotomi/ FONA (Front Of Neck Access). Det hele understøttes af en udførlig reference liste på intet mindre end 346 artikler.

I erkendelse af at luftvejshåndtering ikke blot er teknik og udstyr indeholder artiklen en hel del om menneskelige faktorer, organisering af ”luftvejsteamet” og kommunikation. Der er ligeledes fokus på strategier til optimering af oxygenering gennem hele forløbet.

Værd at bemærke er fraværet af intubations larynxmasken (ILMA) som recue-device. ILMA’en er langsomt gledet i baggrunden det seneste årti og overtaget af videolaryngoskopet og intubation gennem en anden-generations Supraglottic Airway ved hjælp af fiberskop. Den opmærksomme læser vil bemærke, at der derfor ikke er en teknik tilbage i guidelines der IKKE anvender synets vejledning, inden FONA skal redde situationen som sidste udvej. Det virker som et meget bevidst valg i erkendelse af at tidligere fatale cases har vist sig at være resultat af for langsom fremdrift gennem algoritmen.

Søren Steeman Rudolph

Higgs A, McGrath B.A., Goddard C. Et al. Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults. British Journal of Anaesthesia, 120 (2): 323e352 (2018)

  1. Jabre P; et al. JAMA. 2018;319(8):779-787.
487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler
183 KB 30 Er O2 farligt
187 KB 31 To intubate or not to intubate
496 KB 32 Intubation af kritisk syge