E-præhospital og akutbehandling

Velkommen til ny emneredaktør!

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Emneredaktør: Rasmus Hesselfeldt – e-mail: hesselfeldt@hotmail.com

I denne udgave at E-Journal Akut, har vi inviteret Monika Afzali som gæst. Monika er medforfatter til den netop udkomne ”National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af traumepatienter i Danmark” [1]. Dette er et særdeles vigtigt stykke arbejde, som har været længe. På årsmødet vil Christian Marschmann fremlægge retningslinjen og fortælle og arbejdet bag – vi glæder os.

God læselyst

Søren & Rasmus

Farvel og tak til halskraven og spineboardet!

Som titlen på dette indlæg indikerer, har halskraven og spineboardet lidt en frygtelig skæbne. Henover det sidste år har vi i en tværfaglig national gruppe, repræsenteret af de forskellige faglige selskaber, gennemgået litteraturen på området omkring spinal stabilisering af traumepatienter. Når jeg skriver spinal stabilisering og ikke immobilisering, er det fordi vi i retningslinjen har valgt at bruge begrebet “stabilisering”, da immobilisering kan give et fejlagtigt indtryk af at vi med det eksisterende udstyr er i stand til at holde rygsøjlen helt immobiliseret.

Retningslinjen tager udgangspunkt i den norske anbefaling, som har undersøgt litteraturen systematisk indtil 2015 [2]. Vi har derefter undersøgt litteraturen fra 2015 og indtil oktober 2017.

Som så mange andre ting vi går og gør, er evidensen desværre ringe – både for og imod. Alligevel er de studier, der findes, nogle, der tyder på at halskraven (især) og spineboardet potentielt gør mere skade end gavn. Derfor har gruppen, via konsensusbeslutninger på baggrund af den sparsomme litteratur, besluttet at revidere anbefalingen for brugen af dette udstyr i Danmark. Det er der kommet en NKR ud af, hvor især flowchartet er værd at skrive sig bag øret:

Standardmæssig anvendelse af stiv halskrave udgår. Desuden skal man som noget nyt ikke spinal stabilisere (vågne) patienter, uden neurologiske udfald eller ossøs ømhed – dette uafhængigt af skademekanismen. De kan lejre sig som de selv finder mest behageligt. Såfremt der findes neurologiske udfald eller ossøs ømhed foretages spinal stabilisering på vakuummadras og ikke på spineboard, da der i litteraturen findes en association mellem spineboard og tryksår samt øget risiko for bevægelse af columna [3, 4]. Endvidere bør man heller ikke bruge unødvendig tid på spinal stabilisering af patienter med kritiske ABC skader eller GCS < 15.

Summa summarum så konkluderer den nye NKR for spinal stabilisering af traumepatienter i Danmark:

– Svag anbefaling MOD brugen af stiv halskrave
– Svag anbefaling MOD brugen af spineboard
– Svag anbefaling FOR brugen af vakuummadras
– Stærk anbefaling MOD spinal stabilisering af patienter med isoleret penetrerende traume
– God praksis for brugen af klinisk beslutningsstøtte, herunder ovenfor nævnte flowchart.

Dette var en lille opsummering af retningslinjen, som jeg – helt unbiased – vil mene er værd at dykke længere ned i. God læsning!

De bedste hilsner
Monika

 

Referencer:

Maschmann C, et al.: National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark.

Link: https://s3.amazonaws.com/files.magicapp.org/guideline/e0cb7f9e-6253-46c4-bce4-38c37edca1da/published_guideline_2837-2_0.pdf

Kornhall DK, Jorgensen JJ, Brommeland T, Hyldmo PK, Asbjornsen H, Dolven T, Hansen T, Jeppesen E: The Norwegian guidelines for the prehospital management of adult trauma patients with potential spinal injury. Scand J Trauma, Resusc Emerg Med 2017, 25(1 PG-2):2.

Pernik MN, Seidel HH, Blalock RE, Burgess AR, Horodyski M, Rechtine GR, Prasarn ML: Comparison of tissue-interface pressure in healthy subjects lying on two trauma splinting devices: The vacuum mattress splint and long spine board. Injury 2016, 47:1801–1805.

Prasarn ML, Hyldmo PK, Zdziarski LA, Loewy E, Dubose D, Horodyski M, Rechtine GR: Comparison of the Vacuum Mattress versus the Spine Board Alone for Immobilization of the Cervical Spine Injured Patient. Spine (Phila Pa 1976) 2017, 42:E1398–E1402.

487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler
183 KB 30 Er O2 farligt
187 KB 31 To intubate or not to intubate
496 KB 32 Intubation af kritisk syge
291 KB 33 Talk of the town
182 KB 34 Spinal stabilisering