E-præhospital og akutbehandling

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Hokus POCUS – er ultralyd ren magi?

Fokuseret UL af hjertet – Point-Of-Care UltraSound (POCUS) i forbindelse med hjertestop udføres som et supplement til den øvrige kliniske vurdering. Der foreligger flere forslag til algoritmer, hvor POCUS integreres i hjertestopbehandling. Fælles er, at POCUS ikke må afbryde eller forsinke hverken basal eller avanceret hjertelungeredning, hvorfor POCUS bør udføres under rytmetjek.

Flere mindre studier har antydet, at påvisning af mekanisk kardiel aktivitet ved ikke stødbare rytmer (PEA og asystoli) er forbundet med øget overlevelse, mens påvisning af stillestående myokardium udsiger en ringere prognose. Fund af potentielt reversible årsager til hjertestop, f.eks perikardieansamling er ligeledes forbundet med bedre overlevelse.

I dette prospektive, observationelle multicenter studie inkluderes 793 patienter med ikke-traumatisk hjertestop, enten præhospitalt hjertestop indbragt til – eller hjertestop i akutmodtagelsen. POCUS blev udført ved hhv. begyndelsen og afslutningen af behandlingen. Det primære endepunkt var overlevelse til indlæggelse; sekundære endepunkter var overlevelse til udskrivelse og ROSC.

I alt 263 (33%) patienter havde mekanisk kardiel aktivitet ved første POCUS, heraf havde 54% af patienter med PEA mekanisk kardiel aktivitet ved første POCUS; 134 (51.0%) opnåede ROSC; 76 (28.9%) overlevede til indlæggelse og 10 (3.8%) overlevede til udskrivelse, hvilket er en smule højere end andre studier med lignede patientpopulationer (1.4% – 2.7%).

De øvrige 530 (67%) patienter havde ingen kardiel aktivitet ved første POCUS: heraf opnåede 76 (14.3%) ROSC; 38 (7.2%) overlevede til indlæggelse og 3 (0.6%) overlevede til udskrivelse.

Ved multivariant regressionsanalyse var påvisning af mekanisk kardiel aktivitet (ventrikel aktivitet) forbundet med øget overlevelse til hhv. indlæggelse (OR 3.6, 2.2-5.9) og udskrivelse (OR 5.7, 1.5-21.9).

Patienter med perikardieeffusion, der fik foretaget perikardiocentese havde øget overlevelse 15.4%.

Påvisning af stillestående myokardium var associeret med død i de fleste tilfælde, men 0.6% (95% CI 0.3-2.3) af disse patienter overlevede til udskrivelse.

Dette studie er det første større multicenter studie der har undersøgt POCUS I forbindelse med hjertestop med ikke-stødbare rytmer.  Studiet støtter antagelsen, at påvisning af mekanisk kardiel aktivitet er forbundet med øget overlevelse, mens påvisning af stillestående myokardium udsiger en ringe prognose – men er dog ikke entydig. Fund af potentielt reversible årsager til hjertestop, f.eks perikardieeksudat er ligeledes forbundet med bedre overlevelse.

Link til artiklen.

  1. Gaspari R et al. Emergency department point-of-care ultrasound in out-of-hospital and in-ED cardiac arrest. Resuscitation 2016 Dec;109:33-39. PMID: 27693280
487 kB 1.udg - TraumeAN
313 kB 2.udg - AVOID
402 kB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 kB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 kB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 kB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 kB 8 udg - ældrebyrden
181 kB 9 udg - Damage Control
184 kB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 kB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 kB 12 udg - REBOA
394 kB 13 udg - β-blok TBI
297 kB 14 udg - status epilepticus
284 kB 15 udg - pneumothorax
289 kB 16 udg - Endnu en myth busted
100 kB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 kB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 kB 19 udg. - first pass succes
396 kB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 kB 21 - Intubation ved hjertestop
211 kB 22 udg - Interventionsradiologen
337 kB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 kB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 kB 25 - hokus POCUS