E-præhospital og akutbehandling

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Betablokade ved behandling af hjertestop

Hjertestopbehandling følger Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer, som er baseret på guidelines fra European Resuscitation Council (ERC). (1) Processen med udfærdigelse af retningslinjerne er beskrevet i The International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations (CoSTR) statements (2).

Én af de behandlinger, som er beskrevet her, men som ikke indgår algoritmen pga. utilstrækkelig evidens, er b-blokkeren Esmolol. Esmolol har de seneste år fået en renæssance ved eksperimentel behandling af patienter med refraktært hjertestop trods stødbar rytme.

Esmolol er et korttidsvirkende adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel, som anvendes til frekvensregulering ved visse supraventrikulære takykardier.

Ved hjertestop med VF eksponeres myokardiet for endogent og eksogent adrenalin. Stimulation af α-receptorer medfører perifer vasokonstriktion, centraliseret blodvolumen og heraf følgende øget koronarperfusion, hvilket anses for gavnligt. Omvendt er b-receptorstimulation proarrytmisk, myokardiets iltforbrug og iskæmi øges, pulmonal shunt og alveolært dead space øges og er forbundet med en øget sandsynligheden for myokardiedysfunktion efter ROSC (3).

Dyreeksperimentelle studier har antydet, at β-blokerende stoffer kan reducere myokardiets iltforbrug, antallet af defibrilleringer, samt nedsætte myokardiedysfunktion efter ROSC (3,4).

Esmolol-behandling af patienter med behandlings-refraktær VF er undersøgt i 2 små retrospektive, observationelle studier med hhv. 25 og 41 patienter. I disse 2 studier blev hhv. 6 og 16 patienter behandlet med Esmolol 500 µg/kg bolus efterfulgt af infusion 0-100 µg/kg/min. i tillæg til vanlig hjertestops-behandling. Patienter i Esmolol-grupperne opnåede signifikant hyppigere ROSC sammenlignet med vanlig behandling (66% og 56% vs. 31% og 16% p=0,07), samt hyppigere overlevelse med godt funktionelt outcome, dog ikke statistisk signifikant (5,6).

Link til artiklen.

  1. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015 Oct;95:100–47
  2. J. Soar et al. 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 95 (2015) e71–e120
  3. de Oliveira FC, Feitosa-Filho GS, Ritt LEF. Use of beta-blockers for the treatment of cardiac arrest due to ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia: a systematic review. Resuscitation. 2012 Jun;83(6):674–83
  4. Jingjun L, Yan Z, Weijie, et al. Effect and mechanism of esmolol given during cardiopulmonary resuscitation in a porcine ventricular fibrillation model. Resuscitation. 2009 Sep;80(9):1052–9
  5. Driver BE, Debaty G, Plummer DW, Smith SW. Use of esmolol after failure of standard cardiopulmonary resuscitation to treat patients with refractory ventricular fibrillation. Resuscitation. 2014 Oct;85(10):1337–41
  6. Lee YH, Lee KJ, Min YH, et al. Refractory ventricular fibrillation treated with esmolol. Resuscitation. 2016 Oct;107:150–5
487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop