E-præhospital og akutbehandling

I den kommende tid lukker Danmark måske, men I er hjertligt velkomne her i DASAIMs hyggehjørne. Vi holder åbent.

Søren Rudolph

Emneredaktør: Søren Steemann Rudolph – e-mail: sorenrudolph@gmail.com

Oh Oxygen!

Vi er i stigende grad bevidste om, at oxygen er et lægemiddel som skal anvendes med omtanke. Et eksempel herpå er retningslinjer for behandling af patienter der er genoplivet efter hjertestop, der understreger at hypoxi, men også hyperoxi skal undgås ved at titrere FiO2 til en SpO2 94-96 %.

Disse rekommandationer er i høj grad bygget på obserservationelle data, som ikke er entydige. Særligt er det utilstrækkeligt belyst, hvordan oxygenbehandling i de første timer efter ROSC påvirker outcome.

Et nyligt publiceret amerikansk multicenter kohorte-studie adresserer dette spørgsmål.

I alt 280 voksne mekanisk ventilerede patienter med ROSC efter præhospital hjertestop blev inkluderede. Alle patienter fik målt PaO2 én og 6 timer efter ROSC og herefter inddelt i 2 kohorter, hhv. de patienter der var eksponerede for PaO2 over (n=105) og under 300 mmHg. Det primære outcome var dårligt neurologisk funktionsniveau, defineret som en modified Rankin Scale score > 3.

I den samlede kohorte havde 70% af patienterne et dårligt neurologisk outcome, men vha multivariabel lineær regression fandt man, at 77% af de patienter der eksponerede for hyperoxi havde dårligt neurologisk outcome imod 65% af de patienter der ikke var eksponerede. Dette medfører en absolute risk difference på 12% (95% CI 1% – 23%) og relativ risiko 1.23 (95% CI 1.11 – 1.35). For hver time den enkelte patient var eksponeret for hyperoxi øges risikoen for dårligt neurologisk outcome med 3 %, relativ risiko 1.03 (95% CI 1.02 – 1.05).

Om men der kun er tale om en association, synes jeg signalet er klart – SKRU NED FOR O2

Roberts BW, Kilgannon JH, Hunter BR et al.
Link til artiklen.

Circulation. 2018 Feb 1. pii: CIRCULATIONAHA.117.032054.

Pubmed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29437118
Pubmed ID: 29437118

487 KB 1.udg - TraumeAN
313 KB 2.udg - AVOID
402 KB 3.udg - Patienten der ikke ville præoxygeneres
315 KB 4.udg - Pneumomediastinum b
312 KB 5 udg - Luftvejshåndtering og traume mod luftvejen
178 KB 7 udg - Når Ølhunden bliver syg
259 KB 8 udg - ældrebyrden
181 KB 9 udg - Damage Control
184 KB 10 udg - mekanisk vs manuel brystkompression v præhosp hjertestop
180 KB 11 udg - Opkastning og kvalme hos traumepatienter
250 KB 12 udg - REBOA
394 KB 13 udg - β-blok TBI
297 KB 14 udg - status epilepticus
284 KB 15 udg - pneumothorax
289 KB 16 udg - Endnu en myth busted
100 KB 17 udg - Det første forsøg er ofte den bedste
329 KB 18 udg - Hypotensive resuscitation
179 KB 19 udg. - first pass succes
396 KB 20 udg - Forbrænding og inhalation
181 KB 21 - Intubation ved hjertestop
211 KB 22 udg - Interventionsradiologen
337 KB 23 - udg Blodtryk og Traumatisk hjerneskade
303 KB 24 - Adrenalin i den kolde krop
326 KB 25 - hokus POCUS
461 KB 26 udg - c_spine projektion
380 KB 27 Stress af
232 KB 28 Betablokade ved behandling af hjertestop
433 KB 29 Traumeuddannelse 16 artikler
183 KB 30 Er O2 farligt