WEBINAR – Nyt Dansk Hjerteregister, 6. stormøde

Et af formålene med webinaret er at bringe relevante emner vedr. Nyt Dansk Hjerteregister til diskussion i en bredere faglig kreds.

Ny dato for stormødet for Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR) er den 30. november 2020, kl. 15.00-17.00.

Styregruppen for NDHR og RKKP har besluttet at afholde stormødet for Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR), som et webinar, grundet coronasituationen som ikke ser ud til at ændre sig foreløbig.

Program for webinaret ses HER.

Desuden VEDLAGT notat om den overordnede faglige organisering, er et udkast som bl.a. skal diskuteres til det kommende webinar. Efter webinaret færdiggøres dokumentet med de ændringer som besluttes på webinaret.

Formålet med stormødet er dels at informere om status for Nyt Dansk Hjerte Register samt beskrive og diskutere de igangsatte og kommende udviklings og driftsopgaver for NDHR, dels at bringe relevante emner vedr. Nyt Dansk Hjerteregister til diskussion i en bredere faglig kreds. Så deltag og få indflydelse på fremtiden.

TILMELD DIG HER

Opkaldsnummer til webinar: 1204.dr@rooms.vconf.dk

Vejledning til brug for anvendelse af videomøde
1. Åben en webbrowser
2. Tast følgende i browseren: https://rooms.vconf.dk/webapp1/
3. Indtast adressen du vil kalde op:1214.dr@rooms.vconf.dk
4. Skriv dit navn
5. Tryk tilslut
6. Tryk start (husk at have kamera på din computer tændt og vendt mod dig selv og slå lyd til). Hvis det er glippet med at få kameraet til at pege rette vej, så prøv at logge på igen – og vælg det før du trykker tilslut.

Med venlig hilsen
f/ NDHR styregruppen
Jens Winther Jensen, Jens Flensted Lassen og Erik Jylling