Ledige inspektorstillinger

Vil du være inspektor? Ledige stillinger opslås med frist 15. marts 2014

DASAIMs Uddannelsesudvalg opslår: 

0 stillinger som inspektorer i Region Øst

2 stilling som inspektor i Region Syd

2 stillinger som inspektorer i Region Nord

Uddannelsesudvalget opfordrer interesserede speciallæger til at sende en kort motiveret ansøgning til DASAIM’s Uddannelsesudvalg.

Fakta om inspektorordningen:

  •  Sundhedsstyrelsen administrer inspektorordningen og koordinerer op til 150 besøg årligt.
  •  Inspektorordningen blev obligatorisk for alle uddannelsesafdelinger i 2001.
  •  Alle uddannelsesafdelinger skal have besøg hvert fjerde år. Afdelinger med uddannelsesmæssige kritikpunkter bliver besøgt oftere.
  •  At være inspektor er et tillidserhverv man indstilles til via DASAIM’s Uddannelsesudvalg.

 Inspektor profil:

  •  En speciallæge med interesse og indsigt i den lægelige videreuddannelse både på et teoretisk og praktisk plan.
  • En speciallæge med erfaring fra arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge, postgraduat klinisk lektor, vejleder, underviser og lignende foretrækkes ligesom medicinske pædagogiske kompetencer er en fordel.
  •  Speciallægen skal være en god formidler, aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.
  •  Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer og med udgangspunkt i det oplevede og i samarbejde med afdelingen facilitere inspektor processen. Målet er at afdelingen bliver bevidst om, hvordan de kan forbedre uddannelsen og opfylde de aftalte indsatsområder.
  •  Man udpeges for en funktionsperiode på 6 år med mulighed for forlængelse. Der må påregnes ca. 2 besøg pr. år pr. inspektor.

Hvordan bliver jeg inspektor?

Send en mail til formanden for DASAIM’s uddannelsesudvalg, hvori du redegør for hvem du er og hvad der gør at du skal være den næste inspektor i anæstesiologi.

 Ansøgningsfristen er 15. marts 2014

Formand for DASAIM’s uddannelsesudvalg er:

Karen Skjelsager – kskj@regionsjaelland.dk

 

Vi glæder os til at hører fra dig.