Udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark

Igen i år betales hele mødet af Forening Intensivt Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er således gratis.

Kære medlemmer af DASAIM med Intensiv Medicin interesse

For at styrke behandlingen af kritisk syge patienter har der igennem en årrække eksisteret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye eller reviderede vejledninger bliver fremlagt på NBV-mødet dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium. Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse bliver vejledningerne offentliggjort på DASAIMs hjemmeside. Vejledningerne bliver løbende opdateret, som hovedregel hvert 4. år.

NBV-mødet finder sted torsdag den 26. januar 2023 kl. 15.30.

Yderligere oplysninger vedr. program, tilmelding mv. ses i vedhæftede invitation.

 

101 KB Invitation NBV Hindsgavl 2023