Resilience in Pediatric Lifesupport (REPEL)

Et nyt kursuskoncept med fokus på mental parathed

Resilience in Pediatric Lifesupport (REPEL) er et nyt kursuskoncept med fokus på mental parathed. Som præhospital anæstesiolog står man ofte som eneste læge på et skadested med svært kritisk tilskadekomne og syge børn. Der skal træffes mange hurtige beslutninger på et sparsomt grundlag – og der er langt til yderligere hjælp, når tingene virkelig brænder på.

Kurset har fokus på at optimere kursistens mentale overskud, og sætter via avanceret simulationstræning fokus på “the human factors”. Kurset er opbygget af virkelige cases og gør brug af uddannede skuespillere, der skal sikre et højt realistisk miljø. Der anvendes avancerede simulatorer og rigtigt udstyr, så der skabes et højt realistisk træningsmiljø.

Kurset afvikles hos Beredskab Fyn, hvor der gøres brug af rekvisitter der bidrager til et ægte miljø. Vi har desuden indgået et samarbejde med Ambulance Syd, der leverer fuldt udstyrede ambulancer med tilhørende reddere, så der trænes med de naturlige samarbejdspartnere.

På kursets sidste dag afholdes foredrag med to internationale eksperter (Dr. Cliff Reid og Professor Brian Burns) fra Sydney HEMS. Foredraget afholdes på OUH og alle kursusdeltagere er inviterede til at deltage.

Har dette interesse kan man læse mere og tilmelde sig på: www.repel.dk.