Præhospitalt studielegat til DASAIM-medlemmer – ansøgningsfristen er forlænget til 10. november

Legatet gives til helt eller delvist at dække udgifter i forbindelse med uddannelsesophold, kurser, seminarer, symposier eller kongresser indenfor det præhospitale område.

Falck logo

Formål: Studielegatet er målrettet til det præhospitale område, og tildeles med henblik på udvikling indenfor fagområdet. Legatet kan således gives til helt eller delvist at dække udgifter i forbindelse med uddannelsesophold, kurser, seminarer, symposier eller kongresser indenfor det præhospitale område.

Legatet gives som hovedregel til ét eller to medlemmer af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), der har dokumenteret engagement og interesse indenfor det præhospitale område.

Findes ingen egnede ansøgere kan legatet overføres til det kommende år.

Legat: Legatets samlede størrelse er på kr. 44.000.-, og deles som hovedregel i to studie-legater. Legatet uddeles ved DASAIM’s årsmøde.

Legatbestyrelse: Falcks Korpslæger, DASAIM: Formanden, DASAIM: Formand for Præhospitaludvalget

Ansøgning: Frist for ansøgning er 10. november 2014.

Begrundet ansøgning sendes til: Korpslægeenheden Øst, Falck Huset, 1780 København

Annoncering: Legatet annonceres på DASAIMs hjemmeside