Overlæge, dr.med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohrs Fond

Ansøgningsfrist: 4. november 2019

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.
  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til: Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, Bredgade 30, 1260 København K, hww@henrikwedell.dk

Ansøgningsfrist: 4. november 2019