Overlæge, dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr’s Fond

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb

Der uddeles nogle legatportioner (kr. 50.000-150.000) til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.
  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.
  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt

  • Dyreeksperimentelle studier
  • Basal forskning
  • Ph.d. studieafgift
  • Kurser, kongresdeltagelse

Ansøgning på maks. 3 sider med beskrivelse af forskningsprojekt, vejlederudtalelse, udspecificeret budget for det ansøgte beløb samt 1-sides CV indsendes i én samlet fil til: Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, Bredgade 30, 1260 København K, hww@henrikwedell.dk

Ansøgningsfrist: 6. april 2020