Netværksmøde for læger med interesse i EDIC-eksamen

Tilmeldingsfrist er 17. januar 2020

Netværksmøde for læger som ønsker at tage EDIC 1-2 eksamen

UFIM og foreningen “Hindsgavl intensiv symposium” vil gerne invitere interesserede læge til at mødes på Hindgavl den 23/1 2020 kl. 1200 til 1500.

Program (ændring i program kan forekomme)
• Velkomst og præsentation af UFIM ved Robert Winding
• Præsentation af EDIC 1 eksamen Lars Hein
• Præsentation af en mulig forberedelse til EDIC 1 v. Troels Bek
• Præsentation af EDIC 2 eksamen v Morten Bestle
• Præsentation af Summer school v David Lodahl
• Præsentation af “EDIC preparation course” Zahida Salman Ali
• Præsentation af SSAI kursus-rækken og herefter drøftelse af hvilke fora som kan understøtte lægers forberedelse til EDIC. F.eks. er det relevant med en facebookgruppe, v Meike Tomesch Behzadi
• Herefter netværksmøde hvor vi i plenum drøfter hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden til at få en god eksamen

Praktiske oplysninger
Tilmelding: Gerne snarest muligt, dog senest den 17. januar 2019 til Robert Winding, robwin@rm.dk
Ingen mødeafgift. I år betales hele mødet af Forening Intensivt Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er således gratis.
Overnatning: Hvis man ønsker overnatning fra torsdag til fredag, skal man selv kontakte Hindsgavl Slot og booke et værelse (tlf. 6441 8800) – egenbetaling. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser, så oplys at du deltager i torsdagens
guidelinemøde (som ligger i forlængelse af netværksmødet, og hvor I naturligvis også er velkomne), så burde der være ledige værelser. Brug referencen ”Guidelinemøde”

122 KB Netværksmøde for læger som ønsker at tage EDIC