National tværfaglig opdatering og status på covid-19

Hybridmøde for infektionsmedicinere, hæmatologer, lungemedicinere, pædiatere, obstetrikere, neurologer, kardiologer, intensivister, speciallæger i almen medicin og andre interesserede læger.

covidstatus

Det er svært at spå, særligt om fremtiden, men bedre at være forberedt end at blive overrasket.

COVID-19 er kommet for at blive

Hvad har vi lært at pandemien? Hvordan identificerer og behandler vi bedst de mest udsatte patienter? Vacciner er hjørnestenen i i forebyggelse, men nye varianter truer immuniteten i befolkningen med risiko for re-infektion. Særligt udsatte grupper risikerer at forblive højrisikopatienter nu og i fremtiden. Et panel af danske læger vil på mødet beskrive COVID-19 varianter, forebyggelse (vacciner/vaccination), højrisikopatienter, sygdommens forløb og behandlingsmuligheder (antivirale midler, herunder perorale midler, monoklonale antistoffer samt antiinflamatorisk behandling), herunder hvem, hvornår og hvilken behandling, eksemplificeret med cases. Vi forsøger også med et kig ind i fremtiden, hvad kan vi forvente os af efteråret og en 4. bølge ved Jens Lundgren.

Program

14.30: Velkommen v/ Thomas Benfield, Jannik Helweg-Larsen og Ann-Brit Eg Hansen
14.45: COVID epidemiologi & omikronvarianter (status) v/ Troels Lillebæk
15.15: Immundefekt & COVID-højrisikopatienter. Resumé fra SLIPI-kongressen v/ Terese Katzenstein
15.45: COVD vaccine, re-vaccine, risikopatienter v/ Jann Helweg-Larsen
16.15: Pause

COVID-behandling
16.30: Introduktion: COVID sygdomsfaser og forløb v/ Ann-Brit Eg Hansen
16.45: Monoklonale antistoffer mABs v/ Jan Gerstoft
17.05: Antiviral/oral behandling v/ Thomas Benfield
17.25: Antiinflammatorisk behandling v/ Anders Perner
17.45: Pause (tapas)
18.15: COVID cases: Hæmatologi v/ Christian Bjørn Poulsen – Obstetrik v/ TBC – Multisystem Inflammatory Syndrom v/ Ann-Brit Eg Hansen
19.00: Hvordan ser vi fremtiden: Vision, scenarie og behandling v/ Jens Lundgren
19.25: Farvel og tak v/ Thomas og Maiken

LINK TIL REGISTRERING eller på e-mail: ms@smeil.dk

Skriv: navn, speciale, hospital/by samt F2F eller digital deltagelse

 • Digital deltagelse – du modtager et link til deltagelse pr. e-mail
 • Det er muligt at deltage F2F, men begrænset deltagerantal (60) – først-til-mølle-princippet
Indlægsholdere:
 • Thomas Benfield, overlæge, professor, infektionsmedicinsk afd., Amager og Hvidovre Hospital
 • Jens Lundgren, overlæge, professor, infektionsmedicinsk afd., Rigshospitalet. Leder, CHIP & DNRF centre of excellence PERSIMUNE
 • Anders Perner, overlæge, professor, afd. for intensiv behandling, Rigshospitalet. Principal investigator at COVID STEROID trials
 • Ann-Brit Eg Hansen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., infektionsmedicinsk afd., Amager og Hvidovre Hospital
 • Jannik Helweg-Larsen, overlæge, dr.med., infektionsmedicinsk afd., Rigshospitalet. Klinisk assessor, Lægemiddelstyrelsen
 • Troels Lillebæk, afdelingschef, overlæge i afd. for Tuberkulose og Mykobakterier SSI og professor, dr.med., KU
 • Terese Katzenstein, overlæge dr.med., ph.d., infektionsmedicinsk afd., Rigshospitalet
 • Jan Gerstoft, overlæge, professor infektionsmedicinsk afd., Rigshospitalet
 • Christian Bjørn Poulsen, overlæge, hæmatologisk afd., SUH Roskilde