Invitation til guidelinemøde på Hindsgavl

NB! Mødet er udsat fra 27. januar og tilmeldingsfristen er ændret til 7. marts! Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet

Kære ledende overlæger, afsnitsansvarlige overlæger for intensivafdelinger og medlemmer af DASAIM

For at styrke behandlingen af kritisk syge patienter har der igennem en årrække eksisteret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye vejledninger er blevet fremlagt på et møde dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium (NBV-mødet). Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse er vejledningerne blevet offentliggjort på DASAIMs hjemmeside.

Flere vejledninger er løbende blevet opdateret og som hovedregel revideres en vejledning hvert 4. år.

NBV-mødet finder sted den 24. marts 2022 kl. 15.30.

Mødet januar 2022 forventes afholdt under normale forhold, dvs. med fremmøde.

Ved 2022-mødet præsenteres ny vejledning vedrørende DIC.

Herefter fremlægges revisioner af tidligere vedtagne vejledninger.

“ALI/ARDS”, “Kritiske syge børn”, “Invasive Svampeinfektion”, “NIV” og “Dilatationstrakeostomi” er på programmet i år. Vi forventer de alle er færdige til præsentation på mødet.

Vejledningerne sendes til mødedeltagerne medio december til gennemlæsning med henblik på videre drøftelse på mødet, hvor der forhåbentlig kan opnås enighed om fremsendelse til DASAIM til endelig godkendelse.

Derefter vedtages, hvilke områder der skal arbejdes med frem til næste NBV-møde.

Vi har fået følgende forslag til nye emner: “Diabetes på intensiv”, ”End-of-life care/Palliation på Intensiv” og “Leversvigt, akut eller akut i kronisk” (behandlingsvejledning).

Endvidere skal følgende vejledninger revideres i 2022: “PICS” – Politikpapir vedr. Post Intensive Care Syndrom.

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet – og alle er velkomne til at byde ind med emner, som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

Program

15.30 – 16.00 Registrering, kaffe, velkomst

16.00 – 16.30 DIC

16.30 – 18.30 Drøftelse af tidligere vejledning/Revision

18.30 – 19.00 Nedsættelse af nye arbejdsgrupper

19.00 – 20.00 “Thi kendes for ret” – Jura og guidelines

20.15 – ??      Middag

Yderligere information: https://intensivsymposium.dk/guidelinemoede.html

Tilmelding

Gerne snarest muligt af hensyn til udsendelse af materiale fra styregruppen, dog senest den 7. marts 2022 til lægesekretær Mette Raahauge, guidelinehindsgavl@gmail.com 

Ved tilmelding angives:
1) Arbejdssted
2) Deltagelse i efterfølgende middag
3) Ønske om overnatning fra torsdag til fredag – vær da venligst opmærksom på nedenstående

Overnatning

Hvis man ønsker overnatning fra torsdag til fredag, skal man selv kontakte Hindsgavl Slot og booke et værelse (tlf. 6441 8800) – egenbetaling. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser – så oplys, at du deltager i torsdagens guidelinemøde, så burde der være ledige værelser. Brug referencen ”Guidelinemøde”

Forhåndsreservationen foretages umiddelbart efter d. 13. december 2021, så hvis man tilmelder sig inden er der rimelig garanti for, at man får et værelse på Hindsgavl.

Materiale

Af hensyn til sekretæren – som arbejder gratis – udsendes de skriftlige oplæg kun to gange: første gang umiddelbart efter den 13.december 2021 og anden gang umiddelbart efter 4. januar 2022.

Ingen mødeafgift

I år betales hele mødet af Forening Intensivt Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er således gratis.

Med venlig hilsen
Styregruppen for formødet for Intensiv Symposium Hindsgavl

Lars Kjærsgaard, Region Nord
Jens Michelsen, Region Syd
Jørgen Wiis, Region Hovedstaden
Robert Winding, Region Midt
Susanne Iversen, Region Sjælland