Invitation til alle sundhedsfaglige, der arbejder med børn og unge: Symposium om pædiatriske procedurer

“Redesign your management and care”

videncenter for børnesmerter

Symposium om pædiatriske procedurer: ”Redesign your management and care”

At skabe relation er en faglig kompetence

At samarbejde med børn og kunne skabe en relation til det angste barn, er kompetencer, der skal læres og prioriteres i lighed med, at kunne udføre en medicinsk procedure som fx at lægge en sonde, sy en flænge, skifte en forbinding, give kemoterapi eller lignende.

Hovedtema

At gøre os bevidste om nye og andre muligheder, farmakologiske såvel som nonfarmakologiske, i forbindelse med medicinske procedurer.

Speakere

Baruch Krauss er Senior Associate Physician in Medicine, Division of Emergency Medicine, Boston Children’s Hospital og er Associate Professor of Pediatrics på Harvard Medical School. (se mere om Baruch Krauss ved tilmelding)

Piet Leroy MD, PhD, MSc er senior consultant in paediatric critical care og director of the Paediatric Procedural Sedation Unit på Maastricht University Medical Centre, han er associate professor (domain of medical teaching) ved the Faculty of Health, Life Sciences and medicine på Maastricht University. (se mere om Piet Leroy ved tilmelding)

Oplæggene holdes på engelsk.

Tilmelding: Link til tilmelding
Vedhæftet er opslaget for symposiet og i linket kan ses et videoklip, hvor Baruch Krauss superviserer en yngre kollega i en situation som er velkendt hos alle, der arbejder med børn: Relation til det angste barn

304 KB Pediatric Procedures Opslag maj22