Initiativmøde om elektrolytforstyrrelser og væsketerapi

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring har arrangeret dette initiativmøde om elektrolytforstyrrelser og væsketerapi

Praktisk væske-, elektrolyt- og ernæringsbehandling er terapiområder, der overlapper hinanden, men som undertiden kan være varetaget af forskellige faggrupper. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring har arrangeret dette initiativmøde for at skabe fælles viden faggrupperne imellem. Vel mødt!

89 KB Program Væsketerapi 5 nov 2014