Guidelinemøde Hindsgavl

Guidelinemødet ligger umiddelbart forud for Intensivsymposium Hindsgavl og er et forum, der har til formål at styrke behandlingen af kritisk syge gennem udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger.
Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er gratis.

Kære ledende overlæger, afsnitsansvarlige overlæger for intensivafdelinger og medlemmer af DASAIM

For at styrke behandlingen af kritisk syge har der igennem en årrække været etableret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye vejledninger er blevet fremlagt på et møde dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium (NBV-mødet). Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse er vejledningerne blevet offentliggjort på DASAIMs hjemmeside.

Flere vejledninger er løbende blevet opdateret.

NBV-mødet finder sted den 24. januar 2019 kl. 15.30

Her præsenteres behandlingsvejledninger vedrørende Airway Pressure Release Ventilation (APRV) og Ernæring af kritisk syge. Vejledningerne drøftes, og forhåbentlig kan der opnås enighed om fremsendelse til DASAIM.

Derefter vedtages, hvilke områder der skal arbejdes med frem til næste NBV-møde. Emner som har været nævnt i 2018: dysnatriæmi, dysphagi, akut leversvigt, DIC, AFLI, Post-ICU syndrome, ICP-monitorering til neuroinfektioner, nekrotiserende fasciitis.

Af disse emner anbefaler styregruppen

  • Post-ICU syndrome (politikpapir)
  • Dysphagi efter tracheostomi (behandlingsvejledning/politikpapir)
  • AFLI hos intensivpatienter (GRADE)
  • Dysnatriæmi (behandlingsvejledning)

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet. Og alle er velkomne til at byde ind med emner som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

Program

15.30 – 16.00 Registrering, kaffe, velkomst

16.00 – 17.00 Kommissorium – status på godkendelsesprocedure

17.00 – 18.00 Airway Pressure Release Ventilation (APRV)

18.00 – 18.15 Pause

18.15 – 19.00 Ernæring

19.00 – 20.00 Nedsættelse af nye arbejdsgrupper inklusiv format

20.15 – ??      Middag

Tilmelding

Gerne snarest muligt af hensyn til udsendelse af materiale fra styregruppen, dog senest den 17. januar 2019 til sekretær Mette Raahauge, mekn@rn.dk. Ved tilmelding angives om man bliver til middagen.

Ingen mødeafgift

I år betales hele mødet af Forening Intensivt Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er således gratis.

Overnatning

Hvis man ønsker overnatning fra torsdag til fredag, skal man selv kontakte Hindsgavl Slot og booke et værelse (tlf. 6441 8800) – egenbetaling. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser, så oplys at du deltager i torsdagens guidelinemøde, så burde der være ledige værelser. Brug referencen ”Guidelinemøde”

Med venlig hilsen

Styregruppen for formødet for Intensiv Symposium Hindsgavl
Lars Kjærsgaard, Region Nord
Susanne Iversen, Region Sjælland
Jens Michelsen, Region Syd
Jørgen Wiis, Region Hovedstaden
Robert Winding, Region Midt