Guidelinemøde på Hindsgavl

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet. Og alle er velkomne til at byde ind med emner som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

guidelines concept

For at styrke behandlingen af kritisk syge har der igennem en årrække været etableret et forum for udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger (NBV) indenfor intensiv medicin i Danmark.

Nye vejledninger er blevet fremlagt på et møde dagen før Hindsgavl Intensiv Symposium (NBV-mødet). Efter godkendelse i DASAIMs bestyrelse er vejledningerne blevet offentliggjort på DASAIMs hjemmeside. Flere vejledninger er løbende blevet opdateret.

Guideline mødet januar 2019 var en ny begyndelse. Mødet blev afholdt i en positiv ånd og deltagerne viste stort engagement og lyst til at deltage i arbejdet med udarbejdelse af nye vejledninger.

Ved mødet blev det besluttet at udarbejde nye behandlingsvejledninger indenfor emnerne dysnatriæmi, atrieflimmer, PICS og dysfagi.

Ved 2020-mødet præsenteres nye vejledninger vedrørende dynatriæmi, PICS og dysfagi. Vejledning vedrørende atrieflimmer forventes færdig til præsentation i 2021.

Vejledningerne vedrørende ”Sedation”, ”ALI/ARDS”, ”Prognosticering af cerebralt udkomme ved manglende opvågning efter hjertestop” samt ”Rekommendationer for intensiv terapi” er under revision. Vi forventer de alle er færdige til præsentation på mødet.

Vejledninger sendes til mødedeltagerne primo december til gennemlæsning med henblik på videre drøftelse på mødet hvor der forhåbentlig kan opnås enighed om fremsendelse til DASAIM til endelig godkendelse.

Derefter vedtages, hvilke områder der skal arbejdes med frem til næste NBV-møde. Vi har ikke fået forslag til nye emner men emner som tidligere har været nævnt er: akut leversvigt, DIC, ICP-monitorering til neuroinfektioner, nekrotiserende fasciitis.

Af disse emner anbefaler styregruppen
  • Leversvigt, akut eller akut i kronisk (behandlingsvejledning)
  • Nekrotiserende fasciit (GRADE/behandlingsvejledning)
  • ICP-monitorering til neuroinfektioner (GRADE/behandlingsvejledning)
  • Critical Illness Polyneuropati – diagnostik, forebyggelse og behandling (behandlingsvejledning)
  • DIC (Harmonisering af internationale guidelines/GRADE/behandlingsvejledning)

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet. Og alle er velkomne til at byde ind med emner som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

Program:

15.30 – 16.00 Registrering, kaffe, velkomst
16.00 – 16.30 PICS
16.30 – 17.00 Dysnatriæmi
17.00 – 17.30 Dysfagi
17.30 – 17.45 Sedation
17.45 – 18.00 Status for igangværende grupper
18.00 – 18.15 Pause
18.15 – 19.00 Status for igangværende grupper (fortsat)
19.00 – 20.00 Nedsættelse af nye arbejdsgrupper
20.15 – ??      Middag

Praktiske informationer:

Tilmelding:
Gerne snarest muligt af hensyn til udsendelse af materiale fra styregruppen, dog senest den 16. januar 2020 til lægesekretær Mette Raahauge, guidelinehindsgavl@gmail.com

Ved tilmelding angives om man bliver til middagen. Ønsker man at overnatte fra torsdag til fredag angives dette også – vær da venligst opmærksom på nedenstående.

Overnatning:
Hvis man ønsker overnatning fra torsdag til fredag, skal man selv kontakte Hindsgavl Slot og booke et værelse (tlf. 6441 8800) – egenbetaling. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser, så oplys at du deltager i torsdagens guidelinemøde, så burde der være ledige værelser. Brug referencen ”Guidelinemøde”

Forhåndsreservationen foretages umiddelbart efter den 10.december, så hvis man tilmelder sig inden, er der rimelig garanti for, at man får et værelse på Hindsgavl.

Ingen mødeafgift:
I år betales hele mødet af Forening Intensivt Symposium Hindsgavl. Deltagelse i møde og den efterfølgende middag er således gratis.

Med venlig hilsen

Styregruppen for formødet for Intensiv Symposium Hindsgavl
Lars Kjærsgaard, Region Nord
Jens Michelsen, Region Syd
Jørgen Wiis, Region Hovedstaden
Robert Winding, Region Midt
Susanne Iversen, Region Sjælland