Etikdag: Ved livets afslutning – hvordan imødekommer vi forskellene?

Etikdagen er for alle sundhedsprofessionelle og andre interesserede.

Etikdagen_billede

Den 8. marts 2022 er der mulighed for at deltage i en etikdag med temaet: ”Ved livets afslutning – hvordan imødekommer vi forskellene?”

Etikdagen er for alle sundhedsprofessionelle og andre interesserede og foregår på Scandic Hotel i Kolding. Temadagen arrangeres af intensivafsnittet på Kolding Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

I 2022 er der oplæg af bl.a. lingvist og lektor Carsten Levinsen, professor og overlæge Morten Sodemann, seniorforsker Vibeke Graven, adjunkt Pelle Korsbæk Sørensen, praktiserende læge Sverre Maintz Strøm, præst Mikkel Wold og forfatter Mette Bording Nybo – samt en minikoncert med Alberte Winding.

I 2022 er der to nye initiativer:

Deltageroplæg

Fortæl om et initiativ, et projekt el lign. på Etikdag 2022. Der er i programmet sat tid af til fire 5 minutters oplæg om ”Hvad gør vi hos os?” Hvis en fra jeres arbejdsplads har lyst til at være en af oplægsholderne, skal I sende en kort beskrivelse (max 300 ord) af ideen, projektet etc. sammen med oplysninger om navn, arbejdsplads, mailadresse og telefonnummer til hanne.irene.jensen@rsyd.dk senest d. 15. januar 2022. I vil så inden d. 1.2.2022 få besked om, hvorvidt oplægget er blevet antaget. Hvis det bliver antaget, vil det være gratis for oplægsholderen at deltage på Etikdag 2022. (Der må gerne være flere om oplægget, men det vil kun være den ene, der kommer gratis med).

Networking

Hvis man er den eneste fra ens arbejdsplads, der deltager, eller hvis man gerne vil snakke med andre end egne kolleger, vil der på Etikdag 2022 i alle pauser være et netværksområde. Ved at opholde sig der, signalerer man, at man gerne vil snakke med andre, diskutere dagens tema, høre hvordan andre arbejder med livets afslutning, fortælle om egne gode erfaringer etc.

I kan læse mere om temadagen og om tilmelding på hjemmesiden www.etikdag.dk

Har I spørgsmål vedr. temadagen, er I meget velkomne til at henvende jer til en af nedenstående arrangører.

Lisa Seest Nielsen. overlæge
Intensivafsnit, Kolding Sygehus
Mail: lisa.seest.nielsen@rsyd.dk

Hanne Irene Jensen, professor, ph.d., sygeplejerske
Intensivafsnit, Kolding Sygehus
Mail: hanne.irene.jensen@rsyd.dk

123 KB Etikdagen_Program 2022
179 KB Etikdagen_Poster A3_2022