Ekstraordinær generalforsamling i DAO

Som tidligere meddelt kom indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i DAO af tekniske årsager ud een dag for sent, og generalforsamlingen var derfor ikke beslutningsdygtig

 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i DAO søndag d. 9. marts kl. 13.00 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg.

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg til bestyrelsen, valg af repræsentant til UEMS

3. fastsættelse af kontingent

4. evt.

Forslag til evt. skal være formanden i hænde senest 2. marts. på af@dadlnet.dk

Venlig hilsen

Annette Freudendal-Pedersen

Fungerende formand