EDIC II eksaminisatorer søges til Det Skandinaviske Eksaminationcenter

Til den Europæiske eksamen i Intensiv medicin, del II (EDIC II) søges nu eksaminatorer til det Skandinaviske eksaminationscenter, som vil være placeret på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Den Europæiske eksamen i Intensiv medicin, del II (EDIC II) har siden 2013 været udført som en “OSCE-eksamen” (Objective Structured Clinical Exam). Der planlægges fremover halvårlige eksaminer i hhv. maj-juni og oktober-november. Næste session vil finde sted den 7. maj 2014. Der vil her være 7 eksamenscentre i Europa (København, London, Barcelona, Amsterdam, Zürich, Wien og Prag).

Der søges nu eksaminatorer til det Skandinaviske eksaminationscenter, som vil være placeret på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Der er følgende krav til at blive eksaminator:
– Aktivt involveret i klinisk arbejde på intensiv afdeling på daglig basis
– Mere end fem års erfaring i intensiv medicin som en speciallæge
– Gode sprogkundskaber i engelsk
– Har selv bestået EDIC 1 og 2

Der betales ikke honorar, men ESICM dækker omkostninger ved at rejse og logi i forbindelse med eksamen.

Detaljer om EDIC II eksamen kan læses på: http://www.esicm.org/education/european-diploma

Hvis du er interesseret, så send en personlig ansøgning (en side) og dit CV på engelsk til Morten Bestle ( bestle@dadlnet.dk ) senest d. 10. marts.
Spørgsmål kan rettes til Morten Bestle ( bestle@dadlnet.dk )
Link til opslag: http://ssai.info/news/edic-examiners.html