Den intensive kardiologiske patient

Dette kursus henvender sig til anæstesiologen, der behandler kardiologiske patienter med intensivt behandlingsbehov og til kardiologen, som laver præoperativ vurdering og tilsyn i intensiv regi

hotel nyborg strand

Samarbejdet mellem kardiologer og anæstesiologer
Kardiologi og anæstesiologi er udprægede akut specialer og har ofte fælles ansvar for de sygeste kardiologiske patienter. Samarbejdet er godt, men det hænder at indikationer for tilsyn og traditioner for behandling ikke er ens.

Hvordan får man kardiologerne involveret i behandlingen på intensivafdelingen, og hvad er det anæstesiologen skal bruge af oplysninger fra kardiologen før bedøvelser eller optimering af den intensive behandling af den svært syge kardiologiske patient. Hvorfor vil anæstesiologen ikke indlægge min kardiologiske patient på intensivafdelingen?

Hvem henvender kurset sig til?
Dette kursus henvender sig til anæstesiologen, der behandler kardiologiske patienter med intensivt behandlingsbehov og til kardiologen som laver præoperativ vurdering og tilsyn i intensiv regi. Kurset er et internat og arrangeres i samarbejde mellem DCS og DASAIM.

Speciallæger i de to specialer prioriteres, men erfarne HU læger kan melde sig og vil få tildelt ledige pladser 2 måneder før kurset. Pladser fordeles efter ‘først til mølle’ for begge kategorier. Antallet af pladser planlægges ligeligt fordelt mellem de to specialer.

Pris: kr. 3500,- for 2 dages kursus, forplejning og overnatning. Prisen kan reduceres ved mange tilmeldte.
Tilmelding – DASAIM medlem: http://cardio.dk/intensiv2014-udenlogin

78 KB Den kardiologiske intensiv patient