Den 2. Nordiske Neurotraumekonference

Konferencen arrangeres af Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC).
Deadline for indsendelse af abstract: 1. september.

Den 2. Nordiske Neurotraumekonference afholdes d. 18.-20. november 2019 i Lund, Sverige i regi af Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC). Konferencen handler om traumatisk hjerneskadede patienter og har interesse for anæstesiologer, der behandler disse patienter præhospitalt, ved modtagelse på hospital, perioperativt, på intensivafdelingerne og som rådgivere ved blødnings-/koagulationsproblemer og lign.

I løbet af de 2½ dage behandles emner fra præhospital behandling til neurointensiv behandling, inkl. rehabilitering og koagulation. Det er en meget klinisk orienteret kongres og indeholder en del interaktive sessioner i så stort omfang som muligt. Der er særligt inviterede top internationale talere som f.eks. Andrew Maas (Belgium), David Sharp (UK) og Grant Iverson (USA), og ellers er der nordiske/europæiske talere.

Det sociale program er udmærket med god mad og hygge. Det anbefales at man tilmelder sig i god tid til dette for at sikre sig en plads ved bordet.

Det er også muligt at sende et abstract til nogle af sessionerne mhp. præsentation enten mundtligt eller som poster. Bedste abstract (inkl. præsentation) modtager den såkaldte Bertil Romner Award. Deadline for indsendelse af abstract: 1. september.

Link til hjemmeside og tilmelding: www.nneurotrauma.com