DASAIMs Smerteforskningslegat 2017

Så er det igen tid til at søge om DASAIMs Smerteforskningslegat. Summen uddeles i samarbejde med Mundipharma A/S på DASAIMs Årsmøde 2017.

DASAIMs Smerteforskningslegat uddeles een gang om året til DASAIMs Årsmøde og for første gang i 2014.

Legatsummen, som udgør kr. 50.000, uddeles i samarbejde med virksomheden Mundipharma A/S.

Legatet gives som støtte til yngre lægers forskning indenfor forebyggelse og/eller behandling af smerter.

Bedømmelsesudvalget består af Smerteudvalgets formand, DASAIMs formand og en repræsentant fra forskningsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse og en præcisering af formålet for legatets anvendelse samt et budget for legatsummens anvendelse.

Ansøgningsfrist er 27. oktober 2017

Ansøgningen skal uploades ved at anvendelse af formularfelterne. Eventuelt bilag kan uploades som PDF.

Du kan indsende din ansøgning ved at klikke her