DASAIMs kursus for nye forskningsvejledere

Kurset er aflyst!

forskningsvejledning

Kurset er aflyst!

Tilmelding til DASAIMs kursus for nye forskningsvejledere 2020

DASAIM præsenterer et kursus for nye og kommende forskningsvejledere. Få konkrete værktøjer til forskningsvejledning – og til opstart af forskning på centre med sparsom aktivitet. Få etableret et netværk mhp. sparring om forskningsvejledning.

Program

Dag 1

10.00-10.15 Introduktion v/ Ann Møller
10.15-11.15 Samarbejdsområder og hvordan kommer jeg i gang som vejleder v/ Asger Granfeldt
11.15-11.30 Pause
11.30-12.00 Forudsætning for at være vejleder v/ Lone Nikolajsen
12.00-13.00 Afklaring af roller og forventningsafstemning v/ Lone Nikolajsen
13.00-13.45 Frokost
13.45-14.15 Hvordan holder jeg mig opdateret v/ Ann Møller
14.15-15.15 Databeskyttelsesloven og forskernes hverdag v/ Jan Bach Andersen
15.15-15.30 Pause
15.30-17.00 Hvordan løber man et forskningsmiljø i gang på et sted med en lille forskningstradition v/ Ole Mathiesen og Søren Mikkelsen

AFTEN Middag for egen regning

Dag 2

08.00-09.15 Hvordan forsker vi i en tid med nye lovkrav og adm. barrierer v/ Lars Rasmussen
09.15-10.00 Hvordan starter man forskning op på et større sted v/ Palle Toft
10.00-10.30 Pause
10.30-11.30 Praktisk projektledelse v/ Ann Møller
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.15 Skriveproces og teknisk feedback v/ Bodil Rasmussen
13.15-13.45 v/ Palle Toft
13.45-14.30 Vejleder – forskerspiredating, hvordan finder vi hinanden v/ alle
14.30-15.00 Evaluering v/ Ann Møller

Tid og sted: Odense Universitetshospital, 21.-22. april 2020
Tilmelding: Senest d. 15. marts. Tilmeldingen er bindende og kursusgebyret refunderes kun såfremt kurset aflyses
Kursusgebyr: 600,- kr. Betaling sker når du tilmelder dig og skal din afdeling betale for deltagelsen, må du få udgiften refunderet efterfølgende
Undervisere: Erfarne forskere/professorer fra hele landet
Deltagere: Alle DASAIM-medlemmer med forskningserfaring og mod på vejledning uanset erfaringsniveau