DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 2014

Generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 13. november 2014

Der indkaldes til den 66. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Årsberetning fra DASAIMs udvalg samt beretning fra diverse udvalg og repræsentanter ses her.

Se hvilke poster der er ledige, hvem der er på valg og hvem, der har meldt sit kandidatur her.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.