DASAIMs Forskningsinitiativ – indkaldelse

Der indkaldes hermed ansøgninger til DASAIMs forskningsinitiativ. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023

Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes fortrinsvis til yngre forskere og til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. Såfremt bevillingsmodtager er en anden end ansøger skal bevillingsmodtager også være medlem. Vejledere kan søge på vegne af navngivne forskningsårsstuderende, men vejleder skal være medlem af DASAIM.

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:
  1. Emnets relevans for det anæstesiologiske speciale
  2. Klart defineret forskningsspørgsmål
  3. Passer metoden til forskningsspørgsmålet
  4. Er projektet klart beskrevet
  5. Kvalifikationer hos ansøger inkl. vejledningsmuligheder
  6. Projektets gennemførlighed
  7. At bevillingen gør en forskel for at projektet kan gennemføres.
Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler, herunder menes ikke støtte til løn.

Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side inkl. reference til max. 3 publicerede eller accepterede artikler).

Ansøgningen sendes til DASAIM, Tina Calundann, sekretariat@dasaim.dk

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023.

52 KB Ansøgning-Dasaims-forskningsinitiativ