DASAIMs 72. ordinære generalforsamling

Indkaldelse til selskabets 72. ordinære generalforsamling. Bemærk ændret lokalitet og mulighed for at deltage fysisk eller virtuelt.

Der indkaldes til den 72. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin fredag den 13. november 2020, kl. 15.00-18.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter: http://www.dasaim.dk/udvalg/ og bestyrelsen stiller følgende forslag til 2. behandling på generalforsamlingen:

§3, stk. 2: Pkt. 4 i dagsorden for generalforsamlingen udgår.
På baggrund af afviklingen af DASAIMs Fond er punktet ikke relevant efter selskabets 72. ordinære generalforsamling, november 2020.

Yderligere forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2020.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt

 

I år skal du tilmelde dig forud for fysisk deltagelse så vi er sikre på, hvor mange vi er. Det er naturligvis gratis at deltage.

Hvis du tilmelder dig livestreaming får du inden mødet et link tilsendt med mulighed for at afgive din stemme.

 

Nedenfor kan du tilmelde dig årsmødet med fysisk deltagelse eller livestreaming:

 

Deltagelse i generalforsamling, fysisk deltagelse:

 


 

Deltagelse i generalforsamling, livestreaming deltagelse: