DASAIM afholder tværfagligt obstetrisk symposium

SYMPOSIET ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID.

DER ER LUKKET FOR TILMELDING

DASAIMs obstetriske anæstesiudvalg afholder igen i år det populære symposium for alle med interesse for obstetrik. Symposiet er for alle med interesse for obstetrik: Jordemødre, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, obstetrikere, barselssygeplejersker, opvågningssygeplejersker

Program:

9.30-10.00: Kaffe og brød

10.00-10-10: Velkomst

10.10-10.55: Brush-up preeklampsi (Ovl. Jakob Lykke, Rigshospitalet)

10.55-11.05: Kaffe

11.00-11.30: Monitorering af den syge fødende (Ovl. Jakob Lykke, Rigshospitalet)

11.30-11.45: Fødespinal (Ovl. Charlotte K. Albrechtsen, Rigshospitalet og Afd. Læge Kim Lindelof, RH)

11.45-12.15: Frokost

12.15-13.00: Postpartum blødning på fødestuen, videooptagelse af 99 cases. Betyder non- technical skills noget? (Læge Lise Brogaard, AUH/Horsens)

13.00-13.30: Nedbringelse af frekvensen af akut sectio (Jordemoder Ane Cecilie Nordentoft, Roskilde)

13.30-13.50: Kaffe og kage

13.50-14.30: Anæstesirelaterede obstetriske erstatningssager (Ovl. Søren Walter-Larsen, RH)

14.30-15.00: Føtal anæmi og gravide med immunisering (Ovl. Charlotte Ekelund, RH)

15.00-15.10: Kaffe

15.10-15.40: Neurologiske symptomer efter epidural/spinal, hvordan skal de håndteres? (Læge William Karlsson, Roskilde)

15.40-16.10: Gravide med blødningsforstyrrelser (TBA)

16.10-16.15: Afslutning

Pris: 250,- kr.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Send mail til: kim.lindelof@regionh.dk

258 KB program obstetrisk symposium 2020