DASAIM afholder tværfagligt obstetrisk symposium. AFLYST

OBS! Symposiet er desværre aflyst endnu en gang.

OBS! Symposiet må desværre aflyses endnu en gang

DASAIMs obstetriske anæstesiudvalg afholder igen i år det populære symposium for alle med interesse for obstetrik. Symposiet er for alle med interesse for obstetrik: Jordemødre, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, obstetrikere, barselssygeplejersker, opvågningssygeplejersker

Program:

9.30-10.00: Kaffe og brød
10.00-10-10: Velkomst
10.10-10.55: Brush-up preeklampsi v/Ovl. Jakob Lykke, Rigshospitalet
10.55-11.05: Kaffe
11.00-11.30: Monitorering af den syge fødende v/Ovl. Jakob Lykke, RH
11.30-11.45: Fødespinal v/Ovl. Charlotte K. Albrechtsen, Rigshospitalet og afd. Læge Kim Lindelof, RH
11.45-12.15: Frokost
12.15-13.00: Postpartum blødning på fødestuen, videooptagelse af 99 cases. Betyder non- technical skills noget? v/Læge Lise Brogaard, AUH/Horsens
13.00-13.30: Nedbringelse af frekvensen af akut sectio v/Jordemoder Ane Cecilie Nordentoft, Roskilde
13.30-13.50: Kaffe og kage
13.50-14.30: Anæstesirelaterede obstetriske erstatningssager v/Ovl. Søren Walter-Larsen
14.30-15.00: Føtal anæmi og gravide med immunisering (TBA)
15.00-15.10: Kaffe
15.10-15.40: Neurologiske symptomer efter epidural/spinal, hvordan skal de håndteres? v/Læge William Karlsson, Roskilde
15.40-16.10: Gravide med blødningsforstyrrelser v/Ovl. Eva Leinøe, RH
16.10-16.15: Afslutning

Pris: 250,- kr.
Yderligere oplysninger: Send mail til: kim.lindelof@regionh.dk

264 KB DASAIMs tværfaglige obstetrisk symposium