Ansøgning til Akutlægehelikopterens forskningspulje

Forskning til gavn for akutte patienter

Den 1. september 2023 er der frist for ansøgninger til Akutlægehelikopterens forskningspulje, hvor der kan ansøges om midler til forskningsprojekter indenfor det præhospitale område, primært i relation til akutlægehelikopternes indsats.

Alle, der er kvalificerede til at udføre forskningsprojekter, kan ansøge om midler, dog skal projektansøgeren eller mindst ét medlem af projektgruppen være ansat i en af de fem regioner.

Det er forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, der træffer beslutning om tildeling af midler blandt de indkomne ansøgninger. Alle fem regioner er repræsenteret i udvalget. Der er årligt 1.200.000 kr. til uddeling til præhospitale forskningsprojekter.

Læs mere om puljen på helikopterordningens hjemmeside: www.akutlaegehelikopter.dk