Afvikling af professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond

Der er givet tilladelse til at nedlægge fonden, og denne er derfor under afvikling. Det betyder at, der i en kortere årrække uddeles større beløb. I 2018 vil derfor kunne uddeles op til kr. 70.000,-.

Fra ovennævnte fond kommer et beløb til uddeling i én eller flere portioner. Fonden yder støtte til yngre lægers forskning inden for anæstesiologien, dvs. anæstesi, intensive terapi, smertebehandling og præhospital behandling.

Ansøgning sendes til overlæge Doris Østergaard, anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital senest den 1. oktober. Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIM’s generalforsamling.