2. temadag om etik

Når livets afslutning nærmer sig… Hvad skal vi? Hvad kan vi? Hvad bør vi?

Etik_Poster A3_2018_TRYK_billede

Forskellige oplægsholdere kommer ind på forhold op til døden; afklaring af patienters ønske for den sidste tid, juridiske problemstillinger, situationen præhospitalt,

Selve dødsprocessen, hvad kan vi og hvad bør vi? Og tiden efter døden, sorgprocessen og forståelsen heraf.

Temadagen er national og tværfaglig.

Det er af betydning at de faggrupper som er i berøring med meget gamle mennesker eller kronisk syge, forstår og er opmærksomme på vigtigheden af samarbejde faggrupperne imellem. Det er et ønske politisk, men også i særdeleshed fra borgere, at der skabes juridisk mulighed for at en borgers beslutningstagen om eget liv, bliver fulgt og er synlig. Der er fortsat alt for meget usikkerhed om hvorvidt en svækket og måske senil plejehjemsbeboer SKAL forsøges genoplivet på trods af eget ønske og hvordan det ellers skal dokumenteres. De fleste sundhedspersonaler har været i berøring med en patientsituation som kunne og skulle have været undgået.

For mange mennesker er døden stadig et stort ord at tage i munden og kun få familier har talt om dette tidspunkt, før de pludselig står midt i det.

For en døende og for de pårørende der står tilbage er det vigtigt at være omgivet af personale, som tør at være i situationen og tage de beslutninger som skal tages.

Der er sat et max. på 300 deltagere, og tilmelding er efter ”først-til mølle” princippet.

Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.

69 KB Etikdagen 2018_Program_K1