Møder og kurser

Guidelinemøde på Hindsgavl
Afholdt 23. January 2020 | Kl. ½ dag

Guidelinemøde på Hindsgavl

Repræsentation fra alle intensivafdelinger i Danmark i NBV-mødet er vigtig. Alle læger med interesse for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er velkomne uanset anciennitet. Og alle er velkomne til at byde ind med emner som er egnet til en fremtidig national behandlingsvejledning.

Afholdt 24. November 2019 | Kl. 2 dg.

Traumekonference

Den 25. og 26. november 2019 afholdes Den Nationale Traumekonference i tværfagligt regi på Aarhus Universitetshospital i samarbejde med landets øvre traumecentre.

Afholdt 18. November 2019 | Kl. 3 dg.

Den 2. Nordiske Neurotraumekonference

Konferencen arrangeres af Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC).
Deadline for indsendelse af abstract: 1. september.

DASAIMs Forskningsinitiativ 2019
Afholdt 14. October 2019 | 10. September 2019

DASAIMs Forskningsinitiativ 2019

Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospital behandling og smertebehandling.